Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • Ve dnech 21. - 25. 4. 2017 pořádá Česká pedologická společnost a Societas pedologica slovaca odbornou exkurzi do Banátu. Bližší informace v letáku - ke stažení zde.


 • ČPS spolu s dalšími spoluorganizátory pořádá ve dnech 11. - 13. 9. 2017 v Olomouci konferenci: Degradation and Revitalisation of Soil and Landscape (Soil Science Days 2017). Bližší informace jsou na: http://ekologie.upol.cz/v4conference

  Vedle tradiční exkurze budou v rámci konference organizovány dvě odborné exkurze do Maďarska a Polska jako "pre-conference tours".


 • Prof. Josef Kozák čestným členem IUSS

  V listopadu 2016 byl prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c. schválen čestným členem International Union of Soil Sciences. Oficiální jmenování bude na světovém kongresu v Brazílii v roce 2018. Blahopřejeme.


 • Nově na stránkách - VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2018