History of the CSSS

The Czech Society of Soil Science was established in 1994.

Jejím prvním předsedou byl Doc. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., z Mendelovy zemědělské a lesnické university
v Brně.

Společnost navazuje na činnost pedologické sekce Společnosti pro vědy zemědělské, lesnické a potravinářské při Československé akademii věd.

Společnost pořádá pravidelně celostátní seminář Pedologické dny.

Každé 4 roky je organizována konference. V roce 2001 byla poprvé pořádána jako mezinárodní.

Česká pedologická společnost je členem Mezinárodní unive věd o půdě (IUSS) a Evropské konfederace pedologických společností (ECSSS)

Leadership CSSS from 2011 až 2014:

Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., Chairman
Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Vice-chairman
Dr. Ing. Milan Sáňka, Secretary
Ivana Galušková, Tresurer

Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
RNDr. Anna Žigová, CSc.
Ing. Pavel Novák, CSc.
Dr. Ing. Vítězslav Hybler

Ing. Jana Konečná – Chair of Audit Committee
Ing. Radim Vácha, Ph.D. – Member of Audit Committee

Leadership CSSS from 2007 to 2010:

Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Chairman
Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., Vice-chairman
Dr. Ing. Milan Sáňka, Secretary
Eliška Tučková, Tresurer

Prof. Ing. Alois Prax, CSc.
Ing. Pavel Novák, CSc.
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
RNDr. Anna Žigová, CSc.
Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka

Ing. Jana Konečná (Uhlířová) – Chair of Audit Committee
Ing. Radim Vácha, Ph.D. – Member of Audit Committee

Leadership CSSS from 2003 to 2016:

Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Chairman
Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., Vice-chairman
Dr. Ing. Milan Sáňka, Secretary
Eliška Tučková, Tresurer

Prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc.
Prof. Ing. Alois Prax, CSc.
Ing. Pavel Novák, CSc.
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
RNDr. Anna Žigová, CSc.
Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka

Ing. Radim Vácha, Ph.D. – Member of Audit Committee
Ing. Světlana Zlatušková, CSc. – Member of Audit Committee

Leadership CSSS from 1998 to 2002:

Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., Chairman
Doc. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Vice-chairman
Doc. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Secretary
Eliška Tučková, Tresurer

Ing. Karel B. Březina
Dr. Ing. Jaromír Macků
Prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc.
Ing. Pavel Novák, CSc.
Dr. Ing. Milan Sáňka
RNDr. Anna Žigová, CSc.

Prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc. – Member of Audit Committee
Ing. Světlana Zlatušková, CSc. – Member of Audit Committee