Výbor společnosti zvolené 4. prosince 2014 na období 2014-2018: