Valné shromáždění České pedologické společnosti 2002

V rámci Pedologických dnů se dne 14. října 2002 konalo valné shromáždění České pedologické společnosti. Toto shromáždění schválilo udělení čestného členství ČPS Prof. Ing. Aloisi Praxovi, CSc., a dále zvolilo nové vedení ČPS pro následující čtyřleté období. Celý text usnesení najdete zde.