Pedologické dny 2016 - Fotografie z akce (autoři Karol Végh a Bořivoj Šarapatka)

   zahájení konference

   zahájení konference-Šarapatka

   zahájení konference Chocholouš

   přednáška Prax

   přednáška Houšková

   přednáška Juráni

   úvodní přednáška Hraško

   přednáška Polláková

   přednáška Tejnecký

   posterová sekce

   posterová sekce

   jednání výborů ČPS a Societas pedologica slovaca

   zástupci výboru ČPS s prof. Hraškem a prof. Praxem

   popis lokality a půdy

   popis lokality a půdy

   diskuze nad půdní sondou

   diskuze nad půdním profilem

   fluvizem

   profil kambizemě luvické

   zemědělská půda v lokalitě Dvorníky s fluviálními sedimenty

   výborný oběd

   v příjemném prostředí vinohradnické osady Stará Hora