Application:

You may send your applications for the membership in the CSSS to this address:

galuskova@af.czu.cz

or

Ivana Galušková
Katedra pedologie a ochrany půd
Česká zemědělská univerzita v Praze
165 00 Praha 6 - Suchdol
tel.: 224 382 751, fax: 234 381 836(Czech version only)