PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

16 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 2 Vznik a složení půdy Z klasické definice půdy vyplývá, že se jedná o přírodní útvar, který vzniká z povrchových zvětralin kůry zemské a organické hmoty působením půdotvorných faktorů v pedogenetickém procesu a zajišťuje životní podmínky organismům. Půdotvorné procesy, vznik a základní vlastnosti půd si stručně představíme v této kapitole. 2.1 Faktory ovlivňující vznik půd, půdotvorné procesy Půda vzniká a vyvíjí se působením půdotvorných (pedogenetických) procesů s následujícími fázemi: „ vznik půdy – znamená její formování působením půdotvorných činitelů, kdy půda získává své typické vlastnosti; „ vývoj půdy – při němž dochází k postupné změně již zformované půdy za určitý čas; „ přeměna půdy – vlivemměnícího se charakteru působení půdotvorných faktorů dochází ke změnám půdy. Minerální substrát, který vznikl zvětráváním hornin zemské kůry, tzv. matečních hornin, je podmínkou vzniku konkrétní půdy. Označuje se jako půdotvorný substrát. Rozhodující úlohu při formování půdy hrají půdotvorní činitelé (obr. 8), k nimž patří: „ půdotvorný substrát – ovlivňuje svým chemickým a mineralogickým složením zásobu živin a chemické vlastnosti půdy. Má také vliv na barvu a zrnitost půdy. klima půdotvorný substrát B A C organismy reliéf terénu člověk voda Obr. 8. Faktory ovlivňující vznik půdy. čas

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=