PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

Slovo úvodem 7
Předmluva 8
1. Půda 9
1.1 Co je to půda 9
1.2 Funkce půdy 10
1.3 Historický vývoj vztahu člověka k půdě 10
1.4 Současné využívání půdy 14
2. Vznik a složení půdy 16
2.1 Faktory ovlivňující vznik půd, půdotvorné procesy 16
2.2 Nejběžnější půdotvorné substráty v ČR a jejich charakteristika 17
2.3 Složení půdy, neživá a živá složka půd 18
2.4 Vlastnosti půdy 19
2.4.1 Fyzikální vlastnosti půdy 19
2.4.2 Voda v půdě 22
2.4.3 Chemické vlastnosti půdy 24
2.4.4 Biologické vlastnosti půdy 26
3. Život v půdě 27
3.1 Život v půdě 27
3.2 Půdní organická hmota a její dekompozice (rozklad) 30
3.3 Okolí kořenů – rhizosféra 33
3.4 Koloběhy prvků v půdě 35
3.5 Péče o půdní organickou hmotu 36
4. Nejběžnější půdy ČR i jiných oblastí světa 37
4.1 Základní rozdělení půdních horizontů a jejich vznik 37
4.2 Hlavní půdní typy v České republice 39
4.3 Antropogenní půdy 45
4.4 Půdy využívané zemědělsky 46
4.5 Půdy v lesích 46
4.6 Půdy v jiných oblastech světa 47
5. Kvalita a degradace půdy 49
5.1 Úrodnost a kvalita půdy 48
5.2 Úbytky půdy jejím zastavováním a degradace půdy 50
5.2.1 Zábor půdy a zastavování území 51
5.2.2 Eroze 52
5.2.3 Acidifikace 54
5.2.4 Dehumifikace 55
5.2.5 Zhutnění půdy 55
5.2.6 Kontaminace půdy 56
5.2.7 Pokles biodiverzity 57
5.3 Ohrožení půdy ve světě 59
5.4 Principy a způsoby ochrany půdy 60
Literatura 62

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=