PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

50 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 5. Kvalita a degradace půdy Termíny úrodnost půdy nebo její produkční potenciál vyzdvihují produkční stránku. Půda má však i řadu dalších, mimoprodukčních funkcí, které nabývají na významu. Zhruba před 100 lety byla výrazně na prvním místě produkce potravin a dřeva, tedy produkční funkce. V současné době je váha produkce srovnatelná s mimoprodukčními funkcemi souvisejícími s životním prostředím a kvalitou. Proto jsou v současnosti pro komplexní hodnocení používány termíny kvalita půdy nebo zdraví půdy. Kvalita půdy vyjadřuje její schopnost fungovat v rámci ekosystému a udržovat nejen jeho produktivitu, ale zajišťovat i kvalitu prostředí (environmentální rozměr) a podporovat zdravý vývoj rostlin a živočichů (obr. 39). Tato kvalita je hodnocena pomocí indikátorů zahrnujících fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy. 5.2 Úbytky půdy jejím zastavováním a degradace půdy V první kapitole jsme se dověděli, že většinu rozlohy České republiky tvoří zemědělská a lesní půda (53,3 % zemědělské půdy a 33,9 % půdy lesní). U zemědělské půdy připadá na jednoho obyvatele v ČR 0,4 ha, u orné půdy pak 0,28 ha. V rámci evropských zemí je to zhruba průměrná hodnota. Mohli bychom tedy konstatovat, že u nás máme relativní dostatek půdy. Tato situace je však ovlivňována zábory půdy pro výstavbu, které je třeba výrazně omezit. Udává se totiž, že v České republice ubývá v posledních cca 10 letech okolo 15 ha zemědělské půdy denně! Značná část našich půd je ovlivňována i jejich degradací (obr. 40). Na rozdíl od záboru se jedná o kvalitativní změny vedoucí k významnému poškození půdy, Degradace tak narušuje základní funkce půdy, které se dělí na Obr. 40. Jedním degradačním faktorem může být nastartována celá řada degradačních procesů, které se vzájemně ovlivňují a podporují a v důsledku vedou k celkové ztrátě půdní úrodnosti i ke ztrátě schopnosti plnit mimoprodukční funkce půdy. eroze degradace půdy omezení infiltrace okyselení půd zhutnění půdy zábory ztráta organické hmoty zrychlený povrchový odtok kontaminace

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=