PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

18 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 2. Vznik a složení půdy „ váté písky, pískovce, serpentinity, křemence, křemenné slepence, buližníky (půdy podprůměrné kvality, skeletnaté). Jak ovlivňuje půdotvorný substrát vznik půdních typů, ukazuje několik následujících příkladů na obr. 9. Obr. 9. Vznik půdních typů z různých půdotvorných substrátů – černozem na spraši, regozem na vátých píscích, kambizem na bazaltu (čediči), podzol na štěrkopísku. (Zdroj: Tomášek, 1995) 2.3 Složení půdy, neživá a živá složka půd Půda je tvořena pevnou frakcí (minerální a organickou), která tvoří zhruba polovinu objemu půdy. V minerálních půdách vysoce převládá minerální podíl nad organickým (obr. 10). Pouze u organozemí (rašeliništních půd) toto pravidlo neplatí a převládá organický podíl (> 50 %). I když je podíl organické hmoty v minerálních půdách výrazně menší, hraje nezastupitelnou roli v kvalitě půdy a půdní úrodnosti. Minerální část tvoří zvětralé horniny, půdní roztok (voda a rozpuštěné minerální a organické látky) a půdní vzduch (N2, O2, CO2). Organická část (tj. půdní organická hmota) zahrnuje půdní biotu a organické látky (tj. odumřelé části rostlin a živočichů v různém stupni rozkladu, včetně

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=