PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 19 2. Vznik a složení půdy humifikovaných a karbonizovaných látek). Humus tvoří ty látky, které prošly humifikací bez ohledu na jejich živočišný, rostlinný nebo mikrobiální původ (obr. 11). Půdní organická hmota nezahrnuje jen neživou složku, ale i organismy. Přítomnost půdní bioty je velmi významná a bude podrobněji popsána dále. pevná fáze půdy póry půdní voda (20–30 %) organická část (5 %) půdní vzduch (20–30 %) minerální část (45 %) Obr. 10. Průměrné objemové složení minerálních půd. organická hmota v půdě neživá transformovaná organická hmota živá orgány rostlin odumřelá organická hmota nehumusové složky edafon humus Obr. 11. Živá a neživá část půdní organické hmoty. 2.4 Vlastnosti půdy 2.4.1 Fyzikální vlastnosti půdy Jedná se o ty vlastnosti, které souvisí s prostorovým uspořádáním půdy. K základním vlastnostem pevné fáze půdy patří např. zrnitostní složení (textura), struktura půdy, specifická a objemová hmotnost, ale i řada dalších funkčních vlastností souvisejících s půdní vodou, půdním vzduchem a teplotními poměry. Následuje popis těch nejvýznamnějších. Zrnitost půdy (textura) Zrnitost je ovlivňována zastoupením jednotlivých frakcí v půdě. Frakce je soubor půdních částic (zrn) různé velikosti, které ovlivňují pevnou minerální

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=