PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

20 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 2. Vznik a složení půdy písek jíl prach 100 µm složku půdy. Nejdůležitější půdní frakce jsou – písek, prach a jíl. Podle zastoupení těchto frakcí (obr. 12) můžeme půdu zařadit do určitého půdního druhu. Půdní druhy je možné určit i podle obsahu jílnatých částic (s průměrem částic menším než 0,01 mm), kdy s narůstajícím podílem těchto částic rozeznáváme půdy písčité, hlinitopísčité, písčitohlinité, hlinité, jílovitohlinité, jílovité a jíl. K určení půdního druhu lze využít i trojúhelníkový diagram (obr. 13). Obr. 12. Frakce písku, prachu a jílu v půdě. (Hiller, 2008) jíl jílovitá HLÍNA písčitá jílovitá HLÍNA písčitá HLÍNA HLÍNA PÍSEK PÍSEK PRACH prachovitá jílovitá HLÍNA písčitý JÍL prachovitá HLÍNA 100 100 100 60 60 60 80 80 80 40 40 40 90 90 90 50 ← písek (0,05–2 mm), % jíl (<0,002 mm), % → prach (0,002–0.05 mm), % → 50 50 70 70 70 30 30 30 20 20 20 10 10 10 prachovitý JÍL hlinitý Obr. 13. Trojúhelníkový diagram zrnitosti půdy. (NRSC USDA In: Němeček et al., 2011) Pojmy půdní typ a půdní druh se často pletou, jedná se ale o výrazně odlišné třídění půd. Půdní druh je dán pouze zrnitostním složenímpůd, tedy z jak velkých částic se půda skládá. Půdní typ se určuje zejména na základě výskytu určitých vlastností a uspořádání půdních diagnostických horizontů. Základní půdní typy jsou uvedeny v kap. 4.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=