PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

60 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ Sekundární zasolování je způsobeno lidskou činností. Často jde o nevhodné zavlažovací postupy. Příčinou zasolování může být však také nedostatečné odvodňování. Sůl narušuje vývoj rostliny tím, že omezuje příjem živin a vody a snižuje kvalitu vody, která je pro rostlinu k dispozici. Ovlivňuje také metabolismus půdních organismů, což vede k dramatickému snížení úrodnosti půdy. Vysoká salinita půdy vyvolává hynutí rostlin jednak vinou zvýšení osmotického tlaku a jednak kvůli toxickým účinkům soli. Nadměrné množství sodíku ničí strukturu půdy, která v důsledku nedostatku kyslíku ztrácí schopnost podporovat růst rostlin i život živočichů. Zasolením se zvyšuje nepropustnost hlubokých vrstev půdy, takže danou půdu nelze využívat k pěstování plodin. Situace je kritická především v povodí Aralského jezera, indickém povodí Indu a Gangy, syrsko‑iránském povodí Eufratu, ale nevyhýbá se ani Spojeným státům americkým a Austrálii. V Evropě se zasolené půdy nacházejí v Maďarsku, v Rumunsku, v Řecku, v Itálii a ve Španělsku. Zasolení půdy v České republice se týká velmi malého území, není zde tedy vážným problémem. Velkým problémem je i rychle pokračující kácení lesů za účelem zisku nebo za účelem získání zemědělské půdy (např. v Brazílii). V tomto případě je půda po vykácení nezřídka využívána jen v průběhu několika roků (cca 5 let), protože rychle dochází k poklesu její úrodnosti mineralizací organické hmoty, vymytím živin a okyselením. Kácení může být doprovázeno i salinizací, pokud dochází k vysychání půdy na místech vykácených lesů. Je třeba si uvědomit, že úbytek a degradace zemědělské půdy a problémy s vodou vedou k nedostatku potravin a stávají se tak potenciálním zdrojem sociálních nepokojů, vedoucích v krajních případech i k ozbrojeným konfliktům. Těmto problémům je proto v posledních letech věnována celosvětově vysoká pozornost a jsou šlechtěny nové typy zemědělských plodin a zkoumány způsoby hospodaření, které by zajistily dostatek potravin ve světě při ekologicky příznivém a udržitelném způsobu hospodaření. 5.4 Principy a způsoby ochrany půdy Vzhledem k popsaným degradačním procesům je nutné půdu chránit před dalším poškozováním. Toho lze dosáhnout několika způsoby. Tím prvním je osvěta, kdy je důležité zvyšovat povědomí lidí o půdě. Je potřebné, aby o důležitosti půdy měli informace již žáci škol. Ke zvýšení povědomí přispívá i Mezinárodní den půdy, který si každoročně připomínáme 5. prosince.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=