PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 61 Dalším způsobem jsou ekonomické nástroje, určené pro hospodařící zemědělce. Aby k degradaci půdy při zemědělském hospodaření docházelo co nejméně, vydalo Ministerstvo zemědělství tzv. zásady správné zemědělské praxe, které musejí zemědělci dodržovat, pokud chtějí mít nárok na dotace. Tyto zásady jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány. Třetím způsobem jsou nástroje legislativní. Zemědělská půda je chráněna ze zákona v mnoha zemích světa, včetně Evropské unie a České republiky. U nás existuje Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V něm se stanoví základní principy ochrany zemědělské půdy. Podrobné principy jsou pak uvedeny ve vyhláškách, které ošetřují konkrétní oblasti (např. kontaminaci půdy, ochranu zemědělské půdy před erozí atd.). Pokud jsou stanoveny zásady ochrany zemědělské půdy, je třeba také jejich plnění kontrolovat. K tomu jsou zřízené instituce, dohlížející na různé oblasti ochrany. Celostátní kompetenci za ochranu půdy má Ministerstvo životního prostředí ČR. Na nižších úrovních vykonávají agendu ochrany půdy krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Česká inspekce životního prostředí a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=