PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

14 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 1. Půda 1.4 Současné využívání půdy Z celkové rozlohy České republiky (78 870 km2) zaujímá zemědělsky využívaná půda více než polovinu (53,3 %). Lesy a tedy lesní půdy pokrývají 33,9 % území (obr. 5). Většina zemědělské půdy se využívá k produkci plodin. Ty jsou převážně pěstovány na orné půdě, která je jednou z kategorií zemědělské půdy (obr. 6). Další, menší část zemědělské půdy je trvale zatravněna (louky, pastviny). Zemědělská půda se také částečně využívá pro pěstování speciálních kultur (např. chmel, réva vinná, ovocné stromy). Struktura plodin, které se v ČR pěstují na orné půdě (obr. 7), je kromě pedologických podmínek ovlivněna nadmořskou výškou a klimatem. Zemědělská půda 53 % Lesní půda 34 % Zastavěné a ostatní plochy 11 % Vodní plochy 2 % Obr. 5. Způsob využívání půdy v ČR. (Zdroj: ČSÚ, 2020) Obr. 6. Využití zemědělské půdy v ČR. (Zdroj: ČSÚ, 2020) Orná půda 70 % Trvalé travní porosty 24 % Ovocné sady a zahrady 5 % Chmelnice a vinice 1 % Obr. 7. Hlavní skupiny plodin pěstovaných na orné půdě ČR. (Zdroj: ČSÚ, 2020) Obilniny vč. kukuřice na zrno 54 % Pícniny a luskoviny 21 % Technické plodiny 19 % Okopaniny, zelenina a ostatní – 6 %

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=