PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 13 1. Půda a v našich podmínkách též v důsledku přechodu na socialistické hospodaření. Pro toto období je charakteristické scelování ploch políček do větších polí a lánů, odstraňování lesíků a remízků (obr. 3), nástup těžké techniky, snížení vstupů organické hmoty a radikální zvýšení vstupů minerálních hnojiv. Rozšiřovala se plocha orné půdy i do stanovišť s horšími podmínkami, přirozeně zamokřené lokality byly velkoplošně odvodňovány, na ornou půdu se převáděly i extrémně těžké (jílovité) nebo naopak lehké (písčité) půdy. K dalším změnám v hospodaření došlo na území nynější ČR počátkem 90. let minulého století, kdy většinou na pronajaté půdě začaly hospodařit jak velké společnosti, tak soukromí zemědělci. Palčivým problémem současné doby je také významný úbytek zemědělské a lesní půdy v důsledku rozšiřování zástavby. Na druhé straně se v současnosti uplatňují i pozitivní tendence ochrany půdy a životního prostředí obecně. Politika EU i ČR podporuje obnovu ekologických prvků v krajině, v rámci pozemkových úprav se vyjasňují vlastnické vztahy, zlepšuje se přístupnost pozemků budováním cest, realizují se také prvky omezující erozní procesy a zlepšující ekologickou stabilitu území (průlehy, zatravněné pásy, větrolamy, retenční nádrže atd.; obr. 4). Obr. 4. Komunikace realizovaná v rámci pozemkové úpravy Hustopeče zpřístupňuje pozemky, větrolam vysazený podél ní bude po zapojení stromového a keřového patra chránit půdu před větrnou erozí a plnit funkci biokoridoru. (Foto: J. Kučera)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=