PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

36 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ růst rostlinám. Na druhé straně tím, že vážou ve svém těle živiny ve snadno rozložitelných látkách, zabraňují jejich vyplavování a ztrátám z půdy a chrání je jako zásobu pro pozdější dobu. Tím, že transformují organické látky vstupující do půdy, napomáhají jejich stabilizaci a tím zlepšují kvalitu půdy. Oba směry přeměn organické hmoty, mineralizaci a stabilizaci, je potřeba udržet v rovnováze, aby se uvolňovalo dostatek živin, ale půdy se neochuzovaly o organickou hmotu a edafon si zachoval svou funkční diverzitu. 3.5 Péče o půdní organickou hmotu Aby půda plnila své funkce, je nutné o organickou hmotu pečovat. V zemědělství se jedná o zachování travních porostů v krajině, na orné půdě pak o volbu osevních postupů, kterými zajistíme dodávku organické hmoty v podobě posklizňových zbytků, organických hnojiv, meziplodin atd. Velký význammá i volba způsobu hospodaření (agrotechniky), který bude minimalizovat její ztráty. Organická hmota lesních půd je ovlivňována vlastním lesním porostem, důležitá je přitom dřevinná skladba odpovídající přírodním poměrům na stanovišti. U těžebních zásahů a dopravy dřeva při hospodaření je nutné preferovat co možná nejšetrnější způsoby ve vztahu k této cenné svrchní vrstvě půdy. Ta vzniká dlouhodobým vývojem a obsahuje semena dřevin pro další generaci lesa a organismy, jež se podílejí na tvorbě půdy. Obr. 26. Propojení koloběhů uhlíku, dusíku a fosforu v půdě. C N2 rozklad organického materiálu produkce organického materiálu NH3/N2/NOX CO2/CH4 N P

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=