PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

52 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 5. Kvalita a degradace půdy pro výstavbuměli využívat lokality různých bývalých průmyslových, zemědělských a dalších areálů, tzv. brownfieldy. Pokud jsou zábory nutné, pak by měly probíhat zejména na půdách méně vhodných pro zemědělské hospodaření a měly by být prováděny citlivě k životnímu prostředí. Vhodnými způsoby nápravy jsou rekultivace a revitalizace zasažených ploch (doly, lomy, skládky aj.) a samozřejmostí má být skrývka orniční vrstvy ze zabíraných ploch a její následné použití při rekultivacích. 5.2.2 Eroze Eroze je do jisté míry přirozený proces, jehož příčinou je působení vnějších činitelů. Jedná se zejména o vítr či vodu, které narušují půdu a dochází tak k transportu a postupnému ukládání půdních částic. Problém nastává, když je tento proces značně zrychlený. Zrychlená eroze je zapříčiněná lidskou činností, zejména intenzivní zemědělskou výrobou, ale i odlesňováním a dalšími procesy, které mají za následek odstraňování přirozeného půdního krytu. Odhaduje se, že vodní erozí je v ČR postiženo více než 50 % a větrnou erozí 15–20 % rozlohy zemědělské půdy. V lesích je 5–10 % půdy ohroženo erozí, a to zejména tam, kde byla půda rozrušena mechanizovanou těžbou dřeva. Nejrozšířenější a také nejnebezpečnější je však eroze na zemědělských půdách (obr. 42). Jaké jsou negativní projevy eroze? Odnosem půdy z polí dochází ke ztrátě nejúrodnějších složek půdy – ornice, ke změnám půdní struktury, a tím ke zhoršené schopnosti vsakovat a zadržovat srážkovou Obr. 41. Zábory půd jsou nejrozsáhlejší u průmyslových objektů, skladovacích areálů či komunikací a v mnoha případech je ztracena i nejkvalitnější zemědělská půda. (Foto: B. Šarapatka)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=