PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 53 5. Kvalita a degradace půdy vodu. Docházet může i k přímému poškozování pěstovaných plodin. Akumulovaný (usazený) půdní materiál způsobuje zanášení vodních toků a nádrží a jejich kontaminaci, škody na majetku i zdraví osob. A proč k tomu dochází? Hlavní příčinou je nadměrná výměra pozemků. Především se jedná o rozsáhlé bloky orné půdy na svazích (eroze vodní), na výsušných rovinatých půdách (eroze větrná) (obr. 43), nešetrný způsob obhospodařování půdy vedoucí ke zhutňování půdního povrchu a časté pěstování tzv. širokořádkových plodin (zejména kukuřice, slunečnice, řepky, brambor), které nedostatečně chrání půdu před erozí v době rizikových meteorologických jevů (intenzivní srážky, silné jarní a podzimní větrné proudění). Obr. 42. Plošná vodní eroze může při soustřeďování povrchově stékající vody přerůst v erozi rýhovou. (Foto: B. Šarapatka) Obr. 43. Větrná eroze (prašná bouře) u Břeclavi. (Foto: J. Kučera)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=