PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 23 2. Vznik a složení půdy zvážíme. Z rozdílu vypočteme hmotnost vody ve vzorku, vydělením hustotou vody pak objem vody ve válečku. Půdní vlhkost můžeme sledovat i pomocí různých čidel umístěných v půdě. Jedná se vlastně o nepřímé měření, kdy je měřena jiná veličina a z ní je pak odvozena půdní vlhkost. Řada senzorů například využívá fakt, že elektrická vodivost půdy se zvyšuje s její vlhkostí. Jsou‑li všechny póry v půdě, sedimentu či porézní hornině nasyceny vodou, jedná se o nasycené prostředí. Jsou‑li póry částečně nasycené vodou a částečně jsou zaplněny vzduchem, jedná se o nenasycené prostředí. V praxi jsou pak často využívány dvě limitní hodnoty půdní vlhkosti, tzv. hydrolimity. Je to polní vodní kapacita, tj. vlhkost půdy v okamžiku, kdy z půdy odtekla voda z příliš velkých pórů. To znamená voda, kterou Obr. 16. Koloběh vody na Zemi. Hodnoty jsou v 1000 km3/rok. (Hess, 2011) Obr. 17. Půdní voda, nenasycená zóna (vadózní zóna), kapilární zóna, hladina podzemní vody, podzemní voda. (Pierzynski et al. 2000) 419 382 evaporace evaporace transpirace 69 94 tvorba mraků tvorba mraků srážky srážky atmosferický přesun vodních par 37 povrchový a podzemní odtok 106 57 půdní voda nenasycená zóna tzv. vadózní zóna oblast kapilárního vzlínání hladina podzemní vody podzemní voda

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=