PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

8 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ Předmluva S půdou, kterou bychom mohli přirovnat k pokožce Země, se setkáváme denně a ani si to neuvědomujeme. Pěkně to vyjádřil Karel Čapek, když napsal: „Člověk se skutečně nestará, po čem šlape; žene se někam jako blázen a nanejvýš kouká, jaká jsou tuhle nahoře krásná oblaka nebo tamhle vzadu krásný horizont nebo krásnémodré hory; ale nepodívá se pod své nohy, aby řekl a pochválil, že je tu krásná půda…“ Tu jako své bohatství oceňovali zemědělci a také lesníci, kteří se půdou hlavně z produkčního hlediska zabývali od pradávna. V současné době je předmětem zájmu i mnoha dalších disciplín, např. biologie, ekologie a věd o životním prostředí, geologie, geografie, chemie, hydrologie, archeologie, ale i technických disciplín, jako je třeba vodní hospodářství, pozemní či dopravní stavby. Informace o půdě jsou zahrnuty i v rámcových vzdělávacích programech středních škol. V případě gymnázií najdeme nauku o půdě u disciplín biologie - ekologie, geografie a geologie. Zemědělské a lesnické obory či studium zaměřené na ekologii a ochranu životního prostředí ji mají zařazenu v částech přírodovědného i odborného vzdělávání. Ve snaze poskytnout učitelům i žákům středních škol, ale i dalším zájemcům, informace o půdě jako významné složce životního prostředí, jsme se rozhodli připravit tento text, který zaměřujeme na základy vzniku půdy, jejího složení a vlastností. Pozornost věnujeme i živé složce půdy, která hraje nezastupitelnou roli při jejím formování. V různých přírodních podmínkách vznikají činností půdotvorných faktorů rozdílné půdní typy; ty základní stručně popisujeme i s jejich typickými znaky. Nezapomínáme ani na to, že půda je celosvětově ohrožena zábory pro výstavbu, ale i poškozována řadou degradačních vlivů. Věříme, že po pročtení textu dojdete i vy k přesvědčení, že půdu, kterou často přehlížíme, bychom měli vnímat jako nenahraditelné bohatství. Při svých krocích bychom se neměli dívat pouze do dálky a do oblak, ale občas i pod své nohy, a zamyslet se, jak s půdou zacházíme. Bořivoj Šarapatka

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=