Iniciativa a akce k Mezinárodnímu roku půdy 2015


  • Dne 2. 12. 2015 se uskutečnilo zasedání předsednictev České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca za účasti hostů - text ke stažení

  • 7. prosince se ve Vídni u příležitosti zakončení Mezinárodního roku půd a Mezinárodního dne půdy konalo zasedání předsedů národních pedologických společností - text ke stažení

  • Organizace zabývající se pedologickou problematikou uzavřely Smlouvu o vzájemné spolupráci a výměně dat při řešení společných projektů Národního výzkumného centra pro tematickou oblast ochrany půd evropské sítě EIONET a při řešení mezinárodních závazků vyplývajících z evropské směrnice INSPIRE pro půdy - text ke stažení

  • Mezinárodnímu dni půd vyhlásilo předsednictvo České pedologické soutěže výsledky fotografické soutěže - text ke stažení

  • Vědecký výbor Pedologických dnů 2015 doporučil vybrané příspěvky k detailnějšímu zpracování a nabídnutí časopisu Soil and Water Research - text ke stažení

  • ČPS spolupořádá v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář o půdě a její ochraně. Pozvánka ke stažení zde.

  • Selské slavnosti a semináře o půdě pořádané Asociací soukromého zemědělství ČR u příležitosti Mezinárodního roku půdy


  • Česká pedologická společnost vyhlašuje u příležitosti Mezinárodního roku půdy fotografickou soutěž Půda, základ pro život (termín uzávěrky soutěže je prodloužen do 10.10.2015. Vyhlášení výsledků bude na začátku prosince, tj. u příležitosti Mezinárodního dne půd). Soutěžní podmínky jsou uvedeny v přiloženém textu.


  • Dokumenty ke stažení: