Orgány ČPS zvolené 29. 11. 2018 v Brně na období 2019 – 2022: