Historie a současnost České pedologické společnosti

Česká pedologická společnost (ČPS) byla založena 23. listopadu 1994 v Brně, a to při zasedání Komise pedologie České akademie zemědělských věd. Hlásí se k tradicím vycházejícím z výsledků české pedologie, které měly již na přelomu 19. a 20. století značný ohlas i v mezinárodním měřítku. V literatuře se dodnes setkáváme se jmény prof. J. Kopeckého, Dr. J. Spirhanzla, prof. V. Nováka a s dalšími, na něž navázala řada význačných pedologů jak ve výzkumu, tak při aplikaci poznatků v praxi. Zároveň ČPS navazuje a vychází z dlouholeté činnosti Československé akademie zemědělské, která byla zřízena v roce 1924 pro podporu badatelské práce, osvěty a využití vědeckých poznatků v praxi a z činnosti nástupnických institucí. V současné době je jí Česká akademie zemědělských věd, zejména odbor pedologie, jehož činnost doplňuje a rozšiřuje.


Po dvaceti letech své činnosti ČPS sdružuje více než 120 odborníků z výzkumných institucí, univerzit i praxe, kteří pokrývají jednotlivá pedologická a příbuzná odborná témata. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na:

      přednáškovou činnost, organizování seminářů, konferencí a odborných exkurzí

      zastupování svých členů a organizací na národní i mezinárodní úrovni

      spolupráci mezi jednotlivými organizacemi při řešení výzkumných půdoznaleckých témat

      expertizní a poradenskou práci v oboru pedologie a ochrany půdy


Z činnosti společnosti je možné zvýraznit pravidelnou každoroční akci, a to konferenci Pedologické dny pořádanou Českou pedologickou společností a Societas pedologica slovaca, která je místem setkání, výměny poznatků a bilancování střídavě v České republice a na Slovensku.

Česká pedologická společnost je členem Mezinárodní unie věd o půdě (IUSS) a Evropské konfederace pedologických společností (ECSSS). V uplynulých letech pořádala nebo spolupořádala mezinárodní akce, zmínit můžeme společnou konferenci ČPS a SSSA v roce 2001 (Praha), Pedometrics 2011 (Třešť), či podíl na organizaci Eurosoil 2008 (Vídeň) a Dan Yaalon Symposia 2015 (Vídeň).

Činnost České pedologické společnosti koordinují volené orgány, které jsou voleny na 4 roky a v jednotlivých volebních obdobích pracovaly, resp. pracují v následujícím složení:

2023 - 2026

Výbor:
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., předseda
Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, místopředseda
Prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., místopředseda
Ing. Jana Konečná, Ph.D., tajemník
Doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.
Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Doc. RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D.
RNDr. Anna Žigová, CSc.
Mgr. Daniel Žížala, Ph.D.

Kontrolní komise:
Prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

Hospodářkou ČPS je Ing. Ivana Galušková, Ph.D.

2019 - 2022

Výbor:
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., předseda
Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, místopředseda
Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., místopředseda
Dr. Ing. Milan Sáňka, tajemník
Dr. Ing. Přemysl Fiala
Prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Ing. Jana Konečná, Ph.D.
Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
RNDr. Anna Žigová, CSc.

Kontrolní komise:
Ing. Jana Janderková
Doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Ing. Jan Vopravil, Ph.D.

Hospodářkou ČPS je Ing. Ivana Galušková, Ph.D.


2015 - 2018

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., předseda
Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., místopředseda
Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., místopředseda
Dr. Ing. Milan Sáňka, tajemník
Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Dr. Ing. Vítězslav Hybler
Prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Ing. Pavel Novák, CSc.
Ing. Vít Penížek, Ph.D. (revizní komise)
Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (revizní komise)
RNDr. Anna Žigová, CSc.
Hospodářkou ČPS je Ing. Ivana Galušková, Ph.D.

2011 - 2014

Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., předseda
Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., místopředseda
Dr. Ing. Milan Sáňka, tajemník
Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Dr. Ing. Vítězslav Hybler
Ing. Jana Konečná (revizní komise)
Ing. Pavel Novák, CSc.
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Ing. Radim Vácha, Ph.D.(revizní komise)
RNDr. Anna Žigová, CSc.
Hospodářka ČPS - Ing. Ivana Galušková

2007 - 2010

Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., předseda
Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., místopředseda
Dr. Ing. Milan Sáňka, tajemník
Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Ing. Jana Konečná (Uhlířová) (revizní komise)
Ing. Pavel Novák, CSc.
Prof. Ing. Alois Prax, CSc.
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Ing. Radim Vácha, Ph.D. (revizní komise)
RNDr. Anna Žigová, CSc.
Hospodářka ČPS - Eliška Tučková

2003 - 2006

Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., předseda
Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., místopředseda
Dr. Ing. Milan Sáňka, tajemník
Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc.
Ing. Pavel Novák, CSc.
Prof. Ing. Alois Prax, CSc.
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
Ing. Radim Vácha, Ph.D. (revizní komise)
Ing. Světlana Zlatušková, CSc. (členka revizní komise)
RNDr. Anna Žigová, CSc.
Hospodářka ČPS - Eliška Tučková

1999 - 2002

Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., předseda
Doc. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., místopředseda
Doc. Dr. Ing. Luboš Borůvka, tajemník
Ing. Karel B. Březina
Prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc. (revizní komise)
Dr. Ing. Jaromír Macků
Prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc.
Ing. Pavel Novák, CSc.
Dr. Ing. Milan Sáňka
Ing. Světlana Zlatušková, CSc. (revizní komise)
RNDr. Anna Žigová, CSc.
Hospodářka ČPS - Eliška Tučková

Do roku 1998

Ing. Jiří Kulhavý, CSc., předseda
Ing. Eliška Podlešáková, CSc., místopředsedkyně
Ing. Milan Sáňka, místopředseda
Doc. Ing. Pavel. Dostál, CSc.
Doc. Ing. Václav. Kuráž, CSc.
Prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc. (revizní komise)
Ing. Jaromír Macků
Ing. P. Pokorný
Ing. Světlana Zlatušková (revizní komise)
RNDr. Anna Žigová, CSc.
Sekretář ČPS – Ing. Eduard Pokorný