Instituce v ČR

Ministerstva

Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Univerzity, vysoké školy

Česká zemědělská univerzita v Praze
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta UK Praha
České vysoké učení v Praze
Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Masarykova univerzita v Brně
RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí při MU Brno

Výzkumné ústavy

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Akademie věd České republiky
Geologický ústav AV
Česká geologická služba
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Český hydrometeorologický ústav

České společnosti

Česká geologická společnost
České asociace pro geoinformace

Instituce a společnosti v zahraničí

Zahraniční společnosti

International Union of Soil Sciences (IUSS)
European Confederation of Soil Science Societies
Societas pedologica slovaca
Soil Science Society of America
AFES - Association Française de l'Etude des Sols
British Society of Soil Science
Canadian Society of Soil Science
Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft
European Geosciences Union
Humic Acid Research Group
Commission on Pedometrics of the IUSS
IUSS Working Group on Digital Soil Mapping (DSM)
IUSS Working Group on Proximal Soil Sensing


Ostatní instituce


FAO - Organizace pro zemědělství a výživu
ISRIC - World Soil Information
JRC - EUSOILS - European Soil Portal

USDA
INRA - Institut National de la Recherche Agronomique-France
NATO Scientific and Environmental Affairs
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
ALTERRA Wageningen, Netherlands
CSIRO Land and Water, Australia
BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
Rothamsted Research, UK
European Forest Institute