Různé a pracovní místa

Na tomto místě mohou být informace, připomínky a náměty od Vás...Nabídka pracovních míst

Ústav pro životní prostředí UK a výzkumná infrastruktura SoWa nabízejí Ph.D. se zaměřením na mechanismy akumulace a stabilizace půdní organické hmoty. Bližší podrobnosti na: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/aktuality/...Nová prezidentka IUSS

V říjnu tohoto roku proběhly volby prezidenta IUSS. Sekretariát IUSS obdržel 66 platných hlasů z národních společností, z nichž 21 získal Prof. Alex McBratney z Austrálie (toho podpořila po hlasování ve výboru i ČPS) a 45 obdržela Prof. Laura Bertha Reyes Sánchez z Mexika. Blahopřejeme. Dopis zvolené prezidentky a blahopřání ČPS:

- Dopis prezidentce IUSS

- Acknowledgement to IUSS Presidents from Laura Bertha Reyes SánchezZaložení ECSSS

Během mezinárodní konference Eurosoil 2004 v německém Freiburgu (4.-12. září 2004) se uskutečnilo také setkání zástupců národních pedologických společností evropských zemí. Za ČPS se tohoto jednání zúčastnil Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc. Na této schůzce byla založena Evropská konfederace pedologických společností (ECSSS), jejímž členem se ČPS stala. Bližší informace o ECSSS najdete na adrese http://www.ecsss.eu/

Nové stanovy ECSSS

Evropská konfederace národních pedologických společností (ECSS) má nové stanovy, které 14. 8. 2018 schválili zástupci národních společností. Stanovy a listina schvalujících:

- ECSSS New Statutes - 14 August 2018

- Vote New statutes - 14 August 2018
Možnosti publikací

Práce z oboru půdoznalství a vodního hospodářství lze publikovat rovněž v novém vědeckém periodiku Soil and Water Research, který navazuje na dřívější Vědecké práce VÚMOP. Vydává jej čtvrtletně pod Českou akademií zemědělských věd Ústav zemědělských a potravinářských informací, předsedou redakční rady je Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc.
Podrobnější informace lze získat v redakci:
Soil and Water Research Institute of Agricultural and Food Information
Slezská 7, P.O. Box 39, 120 56 Praha 2, Czech Republic
tel. + 420 227 010 419, fax: + 420 227 010 116
e-mail: knizkova@uzpi.cz

Práce z oboru pedologie vydává také mezinárodní vědecký časopis Plant, Soil and Environment (dříve Rostlinná výroba, Plant Production) vydávaný z pověření Ministerstva zemědělství ČR a pod gescí České akademie zemědělských věd; vychází od roku 1955. Podrobné instrukce pro autory a další informace lze získat v redakci:
Redakce časopisu Rostlinná výroba
Ústav zemědělských a potravinářských informací
Slezská 7, 120 56 Praha 2
tel: + 420 2 270 105 07, fax: +420 2 270 101 16
e-mail: editor@uzpi.cz

Zajímavé informace ze života půdoznalců a pedologů, pozvánky na odborné akce a zprávy o akcích proběhlých je možné zasílat k uveřejnění v Informačních listech Odboru pedologie a Odboru vodního hospodářství ČAZV, Českého výboru ICID a České pedologické společnosti na adresu:
Ing. Mojmír Soukup, CSc.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
tel: + 420 257 921 640, fax: +420 257 921 947
e-mail: soukup@vumop.cz