PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

28 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 3. Život v půdě způsobem ji ovlivňují. Je to především proto, že kořeny rostlin jsou závislé na dodávce organických látek a energie z nadzemních částí. Rostliny jsou také hlavním zdrojem potravy pro převážnou část edafonu a jsou hlavním zdrojem organické hmoty v půdě. Na obrázku 21 uvádíme příklad třídění půdních živočichů do velikostních kategorií až po makrofaunu. Megafauna, která zahrnuje obratlovce, v obrázku uvedena není. Počty organismů, jejich biomasa a aktivita jsou ovlivňovány prostředím, ve kterém žijí (např. klimatem, rostlinným krytem, půdními vlastnostmi) a které je velice proměnlivé v prostoru i čase. Zjistit přesná data a srovnávat různé ekosystémy je prakticky nemožné. Alespoň řádově se o to pro ilustraci pokusme v tabulce 2 pro zemědělské půdy, z níž je patrné i to, že mikroorganismy tvoří z celkové biomasy organismů zhruba 80 %, biomasa půdních živočichů pak zbylých cca 20 %. Skupina organismů Biomasa v kg.ha-1 Bakterie a aktinomycety (aktinobakterie) 2000–10000 Houby 1000–10000 Mikrofauna a mezofauna 300–4000 Žížaly 300–2000 Makrofauna a megafauna 100–1000 Skupiny půdních mikroorganismů i živočichů jsou propojeny ve složitých potravních sítích s řadou vazeb mezi jednotlivými skupinami navzájem, ale i s kořeny rostlin a prostředím. Na začátku potravních sítí stojí Tabulka 2. Orientační hodnoty biomasy půdních organismů v zemědělských půdách. stonožky pavouci roztoči sekáči mnohonožky želvušky hlístice 0,2 velikost těla MIKROFAUNA MAKROFAUNA MEZOFAUNA Vodní lm na pevných částicích v půdě Pasivní pohyb Generační doba až týdny Trávení Aktivní pohyb půdním pro lem, mechanické rozrušování půdy, tvorba chodbiček Generační doba měsíce až roky Trávení, rozmělňování, okusování, transport, promíchávání Aktivní pohyb volnými prostory Generační doba měsíce Trávení, rozmělňování 10 mm prvoci chvostoskoci měkkýši roupice dvoukřídlí vířníci žížaly Obr. 21. Bezobratlí jako součást mikro-, mezo- a makrofauny. (Zdroj: Berg, Laskowski, 2006, upraveno)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=