PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 29 3. Život v půdě autotrofové (primární producenti), kteří tvoří organické látky z anorganických zdrojů uhlíku, především oxidu uhličitého. V dalších stupních jsou to organismy využívající organické látky – heterotrofové. V půdním prostředí jsou v naprosté převaze heterotrofní organismy, což napovídá, že přísun organické hmoty do půdy je klíčový pro její oživení. V půdě nacházíme primární producenty (např. řasy, sinice) nebo jejich části (kořeny rostlin závislé na transportu látek z nadzemních fotosyntetizujících částí). Na primárních producentech jsou potravně závislí heterotrofní konzumenti, získávající živiny a energii konzumací primárních producentů (jde o primární konzumenty), nebo konzumentů vyšších řádů. Pak přicházejí na řadu rozkladači, neboli destruenti či dekompozitoři, získávající živiny a energii rozkladem odumřelých těl. Tato skupina je v půdě dominantní a zahrnuje zástupce aerobních organismů závislých na přítomnosti kyslíku i anaerobních organismů, které kyslík nejenže nepotřebují, ale může pro ně být i toxický. Zjednodušeně nám tento složitý systém ukazuje obrázek 22. Každá skupina organismůmá v půdě svou funkci a významv řadě procesů souvisejících s transformací organické hmoty a tvorbou humusu, odbouráváním znečišťujících látek nebo s tvorbou půdní struktury. Činnost půdních organismů je nezbytná pro udržení koloběhů živin (například fixací dusíku bakterie zapojují jinak celkem inertní molekulární atmosférický dusík do koloběhu N) a je důležitá i pro biologickou Obr. 22. Příklad potravního řetězce v půdě. (Global Soil Biodiverzity Atlas, 2016) mikrofauna (hlístice) živící se kořeny mezo- a makrofauna (např. členovci) rozmělňovči mikrofauna (např. hlístice) mikrofauna (např. hlístice) predátoři savci prvoci žížaly bakterie houby mykorhizní saprofytické organická hmota 1. tro cká úroveň primární producenti 2. tro cká úroveň dekompozitoři mutualisti patogenní org. paraziti org. živící se kořeny 3. tro cká úroveň rozmělňovači predátoři spásači 4. tro cká úroveň predátoři vyššího řádu 5. tro cká úroveň predátoři vyššího řádu mezo- a makrofauna (např. členovci) predátoři ptáci

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=