PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

44 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 4. Nejběžnější půdy ČR i jiných oblastí světa V terénních sníženinách, v blízkosti vodních toků a nádrží se vlivem zvýšené hladiny podzemní vody vytváří půdní typ glej (obr. 35). Glejový proces je v principu podobný jako oglejení, tedy redukce železa vedoucí ke změně barvy a zvýšené hromadění organické hmoty, tyto procesy jsou ale silnější a v tzv. glejových horizontech dochází k úplné chemické redukci půdní hmoty, a následně může vlivem odvodnění nebo ve vodě rozpuštěného kyslíku docházet ke zpětné oxidaci železa a vzniku rezivých skvrn. Ahn humusový horizont ovlivněný vodou At – zrašeliněný horizont Bm mramorovaný horizont Cg redukce železa → změna barvy redukční změny ← povrchové zamokření Ahn Bm přechodový horizont částečná zpětná oxidace železa → rezivé skvrny G glejové horizonty mramorování Obr. 34. Půdní typ pseudoglej. Z důvodu omezené propustnosti substrátu nebo horizontu obohaceného o jíl dochází k povrchovému zamokření vedoucímu ke vzniku redukčních podmínek; redukce železa způsobuje částečnou ztrátu hnědé barvy projevující se jako novotvar mramorování v mramorovaném horizontu Bm. Pokud je omezená propustnost způsobená předchozí illimerizací, nachází se zde i ochuzený horizont (En), kde jsou časté železitomanganičité bročky. V humusovém horizontu Ahn je díky vyšší vlhkosti zvýšený obsah organické hmoty. (Foto: A. Žigová) Obr. 35. Půdní typ glej. Zvýšená hladina podzemní vody způsobuje redukční prostředí, vlivem kterého vznikají glejové horizonty (G) se šedou až modrozelenou barvou, případně s rezivými skvrnami vzniklými zpětnou oxidací železa. Humusový horizont mívá vysoký obsah organické hmoty, může se jednat o zrašelinělý horizont At. (Foto: V. Penížek)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=