Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • ČPS spolu s dalšími spoluorganizátory pořádá ve dnech 11. - 13. 9. 2017 v Olomouci konferenci: Degradation and Revitalisation of Soil and Landscape (Soil Science Days 2017). Bližší informace jsou na: http://ekologie.upol.cz/v4conference

  Vedle tradiční exkurze budou v rámci konference organizovány dvě odborné exkurze do Maďarska a Polska jako "pre-conference tours".


 • Prof. Josef Kozák čestným členem IUSS

  V listopadu 2016 byl prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c. schválen čestným členem International Union of Soil Sciences. Oficiální jmenování bude na světovém kongresu v Brazílii v roce 2018. Blahopřejeme.


 • Stanovy České pedologické společnosti, z.s.-7.12.2016

 • Pozvánka na valné shromáždění ČPS dne 7.12.2016 (ČZU Praha) - více zde.

 • Miroslav Kutilek odešel - nekrolog (z čas. Vodní hospodářství č. 12, 2016, autor S. Matula)

 • Volba prezidenta IUSS

  Dne 31. května 2016 bylo ukončeno nominační období pro volbu prezidenta IUSS (President - Elect). Z návrhů a následných souhlasů navržených šli do volby, která byla ukončena 15. 9., dva kandidáti, a to Prof. Alex McBratney (Austrálie) a Prof. Takashi Kosaki (Japonsko). Z volby vzešel nový prezident IUSS, kterým je Prof. Takashi Kosaki se začátkem funkčního období od 1. 1. 2017. CV zvoleného prezidenta zde.


 • Nově na stránkách - VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2018