Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • Nově na stránkách - VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • PEDOLOGICKÉ DNY 2016 - Dudince, 7.-9. září

 •               Soubor ke stažení:  1.cirkulář
                Soubor ke stažení:  2.cirkulář


 • Konference - OCHRANA PŮDY - Náměšť nad Oslavou, 23.-24.březen

 •               Soubory ke stažení: Program konference
                                              Přihláška
                                              Pozvánka

 • Konference - Ochrana půdy

 • EUROSOIL 2016 - 1 místo pro studenta bez placení vložného

  Adepta navrhne předseda národní společnosti výboru konference. Do soutěže o toto místo přišly 4 následující přihlášky s abstrakty:

  Hubova P., Tejnecky V., Ceskova M., Drabek O., Cerny T., Boruvka L.: Active
             organic carbon dynamics in soils under temperate beech forests with different
            herb vegetation and lithology. Poster presentation.
  Mikajlo I., Louvel B., Pourrut B., Záhora J., Hynšt J., Dvořáčková, H.: Plant biomass
             changes after addition of biochar, inoculums and N fertilizers. Oral
             presentation.
  Šimečková J., Jandák J., Slimařík D.: Effect of digestate and ammonium nitrate with
            limestone on specific soil properties. Poster presentation.
  Škulcová L., Neuwirthová N., Hofman J., Bielská L.: Biochar – a tool for soil
             remediation? Poster presentation.

  Na základě hlasování členů předsednictva je navržena Mgr. I. Mikajlo z Mendelovy univerzity.

  S pozdravem
  Bořivoj Šarapatka


 • Dne 2. 12. 2015 se uskutečnilo zasedání předsednictev České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca za účasti hostů - text ke stažení

 • 7. prosince se ve Vídni u příležitosti zakončení Mezinárodního roku půd a Mezinárodního dne půdy konalo zasedání předsedů národních pedologických společností - text ke stažení

 • Organizace zabývající se pedologickou problematikou uzavřely Smlouvu o vzájemné spolupráci a výměně dat při řešení společných projektů Národního výzkumného centra pro tematickou oblast ochrany půd evropské sítě EIONET a při řešení mezinárodních závazků vyplývajících z evropské směrnice INSPIRE pro půdy - text ke stažení

 • Mezinárodnímu dni půd vyhlásilo předsednictvo České pedologické soutěže výsledky fotografické soutěže - text ke stažení

 • Vědecký výbor Pedologických dnů 2015 doporučil vybrané příspěvky k detailnějšímu zpracování a nabídnutí časopisu Soil and Water Research - text ke stažení

 • Iniciativa a akce k Mezinárodnímu roku půdy 2015

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2018