Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí byla postoupena do připomínkového řízení. Návrh vyhlášky a stanovisko ČPS k ní najdete v přílohách:

  - Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

  - Stanovisko ČPS k návrhu vyhlášky - eroze


 • Exkurze - Banát

  Ve dnech 21. - 25. 4. 2017 uspořádala Česká pedologická společnost a Societas pedologica slovaca odbornou exkurzi do rumunského Banátu. Exkurze byla zaměřena na půdy oblasti a jejich využití, krajinu a život ve vesnicích s českým osídlením. V průběhu cesty jsme detailněji poznali obce Gerník a Svatá Helena, měli jsme možnost jednat i s kolegy z univerzity v Temešváru, kteří pro exkurzi zajišťovali výběr půdních sond. Nad sondami byla delší diskuze a podle TKSP jsme se sjednotili na půdních typech uvedených v přiložené fotodokumentaci. Na závěr cesty jsme si prohlédli zašlou krásu lázní Baile Herculane. Cestu a půdní profily dokumentují přílohy. Informace o Banátu je možné nalézt i na stránkách www.banat.cz.

  - půdní profily z exkurze - ke stažení zde

  - fotografie z exkurze - zde


 • ČPS spolu s dalšími spoluorganizátory pořádá ve dnech 11. - 13. 9. 2017 v Olomouci konferenci: Degradation and Revitalisation of Soil and Landscape (Soil Science Days 2017). Bližší informace jsou na: http://ekologie.upol.cz/v4conference

  Vedle tradiční exkurze budou v rámci konference organizovány dvě odborné exkurze do Maďarska a Polska jako "pre-conference tours".


 • Prof. Josef Kozák čestným členem IUSS

  V listopadu 2016 byl prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c. schválen čestným členem International Union of Soil Sciences. Oficiální jmenování bude na světovém kongresu v Brazílii v roce 2018. Blahopřejeme.


 • Nově na stránkách - VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2018