Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • ČPS má svůj roll-up, který byl součástí prezentací na TECHAGRO 2018. V současné době je roll-up na pracovišti půdoznalství MENDELU v Brně. Budete-li pořádat nějakou odbornou akci, propagujte ČPS i s pomocí tohoto materiálu.
 • Kontakt pro zapůjčení - Ing. J. Jandák (545133061), doc. L. Pospíšilová (545133059).

  Náhled: zde. • Nové číslo časopisu VERONICA 1/2018 je věnováno půdě. Náhled: zde. Z filmové tvorby Skyfilm uvádíme nový snímek o půdě. K přehrání: zde (https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec)


 • Pedologické dny 2018 - 1.cirkulář

 •   TERMÍN PRO PODÁNÍ ABSTRAKTU JE DO 30. 6. 2018.

  Ke 100. výročí založení společného státu Čechů a Slováků si chce vědecká komunita pedologů na Slovensku i v Čechách připomenout událost, která historicky ovlivnila celou společnost i pedologii v obou zemích. Na Pedologických dnech 2018, konaných 12. – 14. 9. 2018 v Bratislavě, budou předneseny příspěvky v tématech souvisejících s udržitelným managementem půdních zdrojů, s půdními funkcemi a ekosystémovými službami ve vazbě na degradační procesy a s databázemi a modely v pedologii. 1. cirkulář s registrací – zde.


 • Obdrželi jsme informace o projektu "The University of agriculture - open space for you!", který se týká studia oborů Agriculture a Environmental Protection v Polsku. Bližší podrobnosti zde.

 • ČPS a Societas pedologica slovaca pořádá za pomoci Hungarian soil science society ve dnech 24. - 28. 6. 2018 odbornou exkurzi do východního Maďarska, kde v širším okolí Debrecínu budeme mít možnost poznat nejen problematiku zasolených půd, ale i dalších půdních typů typických pro tuto oblast. Jednáme i o návštěvě Národního parku Hortobágy. Předpokládané náklady jsou 5 - 6 tis. Kč, z čehož polovinu bude členům ČPS hradit naše společnost. Přihlašování je do konce února na: Exkurze ČPS Maďarsko.


 • Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí byla postoupena do připomínkového řízení. Návrh vyhlášky a stanovisko ČPS k ní najdete v přílohách:

  - Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

  - Stanovisko ČPS k návrhu vyhlášky - eroze

  - Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky ze 4. 9. 2017


 • Prof. Josef Kozák čestným členem IUSS

  V listopadu 2016 byl prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c. schválen čestným členem International Union of Soil Sciences. Oficiální jmenování bude na světovém kongresu v Brazílii v roce 2018. Blahopřejeme.


 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2020