Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • Dne 4. října 2017 nás opustil prof. Ing. Klement Rejšek, CSc., dlouholetý vedoucí Ústavu geologie a pedologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, bývalý proděkan fakulty, oblíbený pedagog a kolega. Čest jeho památce. (parte)


 • Fotografie, sborník a výsledky soutěže o nejlepší poster z konference ČPS (11. - 13. 9. 2017 v Olomouci - Degradation and Revitalisation of Soil and Landscape - Soil Science Days 2017)


 • ČPS uzavřela smlouvy o spolupráci se Societas pedologica slovaca a Watershed management society of Iran. Smlouvy zde:
 •       Dohoda o spolupráci - ČPS a SPS

        Memorandum of Understanding with Iran


 • Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí byla postoupena do připomínkového řízení. Návrh vyhlášky a stanovisko ČPS k ní najdete v přílohách:

  - Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

  - Stanovisko ČPS k návrhu vyhlášky - eroze

  - Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky ze 4. 9. 2017


 • Exkurze - Banát

  Ve dnech 21. - 25. 4. 2017 uspořádala Česká pedologická společnost a Societas pedologica slovaca odbornou exkurzi do rumunského Banátu. Exkurze byla zaměřena na půdy oblasti a jejich využití, krajinu a život ve vesnicích s českým osídlením. V průběhu cesty jsme detailněji poznali obce Gerník a Svatá Helena, měli jsme možnost jednat i s kolegy z univerzity v Temešváru, kteří pro exkurzi zajišťovali výběr půdních sond. Nad sondami byla delší diskuze a podle TKSP jsme se sjednotili na půdních typech uvedených v přiložené fotodokumentaci. Na závěr cesty jsme si prohlédli zašlou krásu lázní Baile Herculane. Cestu a půdní profily dokumentují přílohy. Informace o Banátu je možné nalézt i na stránkách www.banat.cz.

  - půdní profily z exkurze - ke stažení zde

  - fotografie z exkurze - zde


 • Prof. Josef Kozák čestným členem IUSS

  V listopadu 2016 byl prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c. schválen čestným členem International Union of Soil Sciences. Oficiální jmenování bude na světovém kongresu v Brazílii v roce 2018. Blahopřejeme.


 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2018