Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • Členská schůze ČPS
 • Dne 29. 11. 2018 se na MENDELU v Brně uskuteční členská schůze ČPS. Výbor se těší na hojnou účast. Pozvánka zde.


 • Dopis národních pedologických společností Evropské radě pro výzkum (ERC)
 • 27 signatářů (včetně ČPS) reprezentujících více než 15 000 pedologů odeslalo dopis a petici za ustavení ERC panelu v oboru Soil Science. Bližší podrobnosti jsou v přiloženém textu zde.

  Zároveň můžeme zrušit oznámení o Pedologických dnech 2018 a přesunout tuto informaci, resp. 2. cirkulář do literatury z proběhlých akcí. Sborník, který tam přihrajeme, zajistím u slovenských kolegů.


 • Nová prezidentka IUSS
 • V říjnu tohoto roku proběhly volby prezidenta IUSS. Sekretariát IUSS obdržel 66 platných hlasů z národních společností, z nichž 21 získal Prof. Alex McBratney z Austrálie (toho podpořila po hlasování ve výboru i ČPS) a 45 obdržela Prof. Laura Bertha Reyes Sánchez z Mexika. Blahopřejeme. Dopis zvolené prezidentky a blahopřání ČPS:

  - Dopis prezidentce IUSS

  - Acknowledgement to IUSS Presidents from Laura Bertha Reyes Sánchez


 • Internetová stránka o profesoru Vladimíru Kosilovi: http://www.kosil.websnadno.cz/


 • Pedologické dny 2018 - 2.cirkulář


 • Prof. Josef Kozák čestným členem IUSS

  V listopadu 2016 byl prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c. schválen čestným členem International Union of Soil Sciences. Oficiální jmenování proběhlo na světovém kongresu IUSS v brazilském Rio de Janeiro v srpnu 2018. Blahopřejeme.

 • - FOTO 1 - blahopřání k čestnému členství v IUSS, vlevo vedoucí katedry pedologie a ochrany                půd ČZU prof. L. Borůvka, uprostřed předseda ČPS prof. B. Šarapatka

  - FOTO 2 - bývalý prezident IUSS prof. R. Horn a víceprezident odpovědný za kongres prof. F.                Camargo předávají prof. J. Kozákovi potvrzení o čestném členství v IUSS.

  - diplom čestného člena IUSS


 • Ve dnech 24. - 28. 6. 2018 uspořádala Česká pedologická společnost (ČPS) a Societas pedologica slovaca (SPS) odbornou exkurzi do okolí Debrecínu v Maďarsku. Této akce se zúčastnilo 18 členů ČPS a 10 členů SPS. Exkurze byla zaměřena na půdy stepních oblastí (zasolené půdy, černozemě, černice, regozemě), využití území a rostlinná společenstva v souvislosti s vodním režimem a stupněm zasolení. V průběhu tohoto zajímavého výjezdu jsme měli možnost jednat s prezidentem Maďarské pedologické společnosti Dr. Tiborem Tóthem a hlavním průvodcem exkurzí Dr. Tiborem J. Novákem. Více zde.

 • U příležitosti exkurze byla projednávána bližší spolupráce a následně byla mezi pedologickýmui společnostmi uzavřena smlouva. Více zde.


 • Nová publikace „Kritéria pro hodnocení produkčních a ekologických vlastností půd“ (Milan Sáňka a kol). Odkaz na elektronickou verzi publikace: zde.


 • ČPS má svůj roll-up, který byl součástí prezentací na TECHAGRO 2018. V současné době je roll-up na pracovišti půdoznalství MENDELU v Brně. Budete-li pořádat nějakou odbornou akci, propagujte ČPS i s pomocí tohoto materiálu.
 • Kontakt pro zapůjčení - Ing. J. Jandák (545133061), doc. L. Pospíšilová (545133059).

  Náhled: zde. • Nové číslo časopisu VERONICA 1/2018 je věnováno půdě. Náhled: zde. Z filmové tvorby Skyfilm uvádíme nový snímek o půdě. K přehrání: zde (https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec)


 • Pedologické dny 2018 - 1.cirkulář

 • Pedologické dny 2018 - 2.cirkulář

 •   TERMÍN PRO PODÁNÍ ABSTRAKTU JE DO 30. 6. 2018.

  Ke 100. výročí založení společného státu Čechů a Slováků si chce vědecká komunita pedologů na Slovensku i v Čechách připomenout událost, která historicky ovlivnila celou společnost i pedologii v obou zemích. Na Pedologických dnech 2018, konaných 12. – 14. 9. 2018 v Bratislavě, budou předneseny příspěvky v tématech souvisejících s udržitelným managementem půdních zdrojů, s půdními funkcemi a ekosystémovými službami ve vazbě na degradační procesy a s databázemi a modely v pedologii. 1. cirkulář s registrací – zde.


 • Obdrželi jsme informace o projektu "The University of agriculture - open space for you!", který se týká studia oborů Agriculture a Environmental Protection v Polsku. Bližší podrobnosti zde.

 • Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí byla postoupena do připomínkového řízení. Návrh vyhlášky a stanovisko ČPS k ní najdete v přílohách:

  - Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

  - Stanovisko ČPS k návrhu vyhlášky - eroze

  - Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky ze 4. 9. 2017


 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2020