PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 41 4. Nejběžnější půdy ČR i jiných oblastí světa v suchých letech rostliny trpět nedostatkem vláhy. V tomto ohledu je příznivější půdní typ černice, který se vytváří také v teplých nížinách, ale ve vlhčích podmínkách, např. ve starých nivách vodních toků, luzích (starší označení bylo lužní půda). Ze zemědělského hlediska je poměrně úrodnou půdou také hnědozem (obr. 30), která se vytváří v nepatrně vyšších polohách než černozem, a tedy i s mírně vyšším úhrnem srážek. Ty vedly k vymytí případných uhličitanů (odvápnění) a k následnému přesunu jílu a oxidů železa do hlubších vrstev (půdotvorný proces illimerizace). Vytváří se tak horizont obohacený o jíl a železo, který je zrnitostně těžší (s vyšším obsahem jílu) a výrazněji zbarvený do hněda nebo do červena. Přechodemmezi černozemí a hnědozemí je půdní typ šedozem, kde se vedle jílu a železa přesouvají i organické látky, jež zbarvují obohacený horizont do šeda. Půdní typ luvizem (obr. 31) vzniká v nižších středních polohách také procesem illimerizace, kdy ale přesun jílu a oxidů železa je silnější a nad obohaceným horizontem O – nadložní organické horizonty Ah – humusový horizont Ah – humusový horizont Ev El Bt Bt C – půdotvorný substrát Obr. 30. Půdní typ hnědozem. Pod humusovým horizontem (Ah) se obvykle nachází světlejší horizont (Ev) slabě ochuzený o jíl a železo (pokud nebyl orbou zamíchán do orničního horizontu), a pod ním je horizont o tyto složky obohacený (Bt), který je tak výrazněji zbarvený a obsahuje více jílu, jenž vytváří jílové povlaky. (Foto: L. Borůvka) přesun jílu a oxidů železa intenzivní přesun jílu a oxidů železa Obr. 31. Půdní typ luvizem. Ve srovnání s hnědozemí je zde přesun jílu i železa mnohem silnější, proto je ochuzený horizont (El) výrazně světlejší a obohacený horizont (Bt) má silně zvýšený obsah jílu, což může vést k omezené propustnosti pro vodu. (Foto: V. Penížek)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=