PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

42 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 4. Nejběžnější půdy ČR i jiných oblastí světa se tak vždy vytváří i výrazně ochuzený horizont E. Tyto půdy vznikaly nejčastěji pod listnatým lesem, dnes je ale velká část z nich využívána jako půdy zemědělské, protože mají střední až dobrou úrodnost. Nejrozšířenějším půdním typem v České republice je kambizem (dříve označovaná jako hnědá půda – neplést s hnědozemí; obr. 32), která pokrývá zhruba polovinu území státu. Vytváří se hlavně ve svažitých polohách vrchovin, pahorkatin a nižších poloh hor, z různých hornin, často z tzv. svahovin, tedy úlomkovitých směsných materiálů přemístěných po svahu. Jsou velmi různorodé, od slabě kyselých po extrémně kyselé, od středně úrodných po velmi chudé, často jsou dosti kamenité. Z důvodu poněkud drsnějších klimatických podmínek (střídání teplot, promrzání, ovlhčování a vysychání) dochází ke zvětrávání oxidů železa vedoucímu k uvolňování železa a následnému zbarvení půdy do výrazněji hnědé (případně žlutohnědé či červenohnědé apod.) barvy, tzv. hnědnutí (braunifikaci), a současně ke zvětrávání slíd a živců za vzniku jílových minerálů. Pod humusovým horizontem tak vzniká hnědý kambický horizont. Jedná se o původně typicky lesní půdy, vzhledem k jejich rozšíření je dnes ale jejich velká část využívána v zemědělství jako orné půdy nebo alespoň louky a pastviny. Podobným půdním typem je pelozem, která je ale velmi těžká, jílovitá. Typicky lesní, velmi neúrodnou půdou je podzol (obr. 33), který se vyvíjí nejčastěji pod jehličnatými porosty (smrky, borovice, kleč). Je velmi silně kyselý, což vede k rozpadu křemičitanů a následnému vymývání oxidů železa a hliníku spolu s organickými látkami. Vytváří se tak výrazný ochuzený horizont tvořený hlavně křemenným pískem a pod ním jeden nebo často dva horizonty obohacené (tmavý až černý horizont obohacený o oxidy a organické látky a hnědý horizont obohacený jen o oxidy). Velmi O – nadložní organické horizonty Ah – humusový horizont Bv – k ambický horizont – uvolňování železa => hnědnutí – tvorba jílu C – půdotvorný substrát Obr. 32. Půdní typ kambizem. Vytváří se v různých podmínkách a na různých horninách, ale vždy se vyznačuje podpovrchovým kambickým horizontem (Bv), kde probíhá hnědnutí a tvorba jílu. V lesích je tenký humusový horizont (Ah) překryt vrstvou nadložního humusu (O). (Foto: L. Borůvka)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=