2nd Global Workshop on Digital Soil Mapping, Rio de Janeiro, 4.-7. července 2006

V brazilském Rio de Janeiru se konal 2. globální workshop o digitálním mapování půd. Cílem bylo představit nové technologie, metody a aplikace v digitálním mapování půd, zejména pro oblasti s omezenou dostupností prostorových údajů o půdách. Byly představeny inovované způsoby optimalizace vzorkování, nové půdní odvozovovací systémy, možné doplňkové údaje v půdním mapování, především digitální model reliéfu a dálkový průzkum Země, a byly představeny příklady aplikací digitálního mapování půdních jednotek i půdních vlastností. Přestože workshop nebyl tak zásadní jako první workshop v Montpellier v roce 2004, byla zde představena celá řada nových informací. Celý wokrshop probíhal moderní formou s velkým důrazem na diskusi o projednávaných tématech. Workshopu se zúčastnilo více než 60 odborníků a bylo předneseno 58 příspěvků. Za ČR se zúčastnili Vít Penížek a Luboš Borůvka s celkem třemi příspěvky.

Workshopu předcházela exkurse s představením pěti půdních profilů horských i přímořských oblastí v okolí Rio de Janeira.

Fotografie z akce zde.

Informace o dění v oboru digitálního mapování půd lze najít na adrese www.digitalsoilmapping.org.