PEDOLOGICKÉ DNY 2022 - Technická univerzita ve Zvolenu, 12.-14. září 2022


            - program akce zde.
            - sborník abstraktů zde.
            - průvodce exkurzí zde.


Fotografie z akce (autor - Bořivoj Šarapatka)
   zahájení Pedologických dnů.

   60. výročí VÚPOP

   přednání F´ándlyho medailí

   společenský večer

   společenský večer

   Žiar nad Hronom - monitoring kontaminovaných půd

   Žiar nad Hronom - fluvizem glejová

   Žiar nad Hronom - fluvizem glejová

   Trnie - kambizem

   Trnie - kambizem

   NPR Mláčik - jedlo-buková rezervace

   NPR Mláčik - jedlo-buková rezervace

   zakončení exkurze a PD