Exkurze - Banát, 21.-25.4.2017


   Ve dnech 21. - 25. 4. 2017 uspořádala Česká pedologická společnost a Societas pedologica slovaca odbornou exkurzi do rumunského Banátu. Exkurze byla zaměřena na půdy oblasti a jejich využití, krajinu a život ve vesnicích s českým osídlením. V průběhu cesty jsme detailněji poznali obce Gerník a Svatá Helena, měli jsme možnost jednat i s kolegy z univerzity v Temešváru, kteří pro exkurzi zajišťovali výběr půdních sond. Nad sondami byla delší diskuze a podle TKSP jsme se sjednotili na půdních typech uvedených v přiložené fotodokumentaci. Na závěr cesty jsme si prohlédli zašlou krásu lázní Baile Herculane. Cestu a půdní profily dokumentují přílohy. Informace o Banátu je možné nalézt i na stránkách www.banat.cz.


- půdní profily z exkurze - ke stažení zdeFotografie z akce - autoři Bořivoj Šarapatka a Vít Penížek
   Na univerzitě v Teměšváru

   Skupina pedologů v Temešváru

   Temešvár

   Temešvár

   Gerník

   Gerník

   Okolí Gerníku

   Okolí Gerníku

   Okolí Gerníku

   Okolí Gerníku

   Pěnovec v půdním profilu

   Pohled na Gerník

   Příprava na příští zimu

   Před večeří

   U Gerníku

   Luvizem oglejená (P3)

   Luvizem oglejená (P3)

   U Gerníku

   U půdní sondy

   Hnědozem modální (P4)

   Hnědozem modální (P4)

   Diskuze nad sondou

   Pastva ovcí u Gerníku

   Skupina pedologů

   Rendzina melanická (P1)

   Rendzina melanická (P1)

   Renzzina

   Příprava půdní sondy

   Diskuze o půdním typu

   Hnědozem modální (P2)

   Hnědozem modální (P2)

   Loučení s kolegy z Temešváru

   V centru Svaté Heleny

   Okolí Svaté Heleny

   Pohled na Svatou Helenu

   Krajinný prvek

   Zemědělsky využívaná krajina

   Pestrá krajina Banátu

   Zásah do krajinného rázu

   Soliterní hrušeň

   Pohled na Dunaj

   Skupina nad Dunajem

   Krajina u Svaté Heleny

   Krajina u Svaté Heleny

   Malý vinohrad u vesnice

   Svatá Helena

   U zaniklé obce - Svatá Alžběta

   Poslední chalupa ze Svaté Alžběty

   Poslední večer ve Svaté Heleně

   Cesta zpět kolem Dunaje

   Decebalus - kamenný král střežící tok Dunaje

   Lázně Baile Herculane

   Zašlá krása lázní

   Herkules - v centru lázní

   Smutný osud světoznámých lázní

   I tento pokus nevyšel

   Nádraží v Baile Herculane