Členství

Jak se stát členem, práva a povinnosti členů:Revize členství:

Na základě rozhodnutí Mezinárodní unie věd o půdě (IUSS) se zavádí kolektivní členství národních pedologických společností. Roční příspěvky se platí podle počtu členů - 3 USD za člena, přičemž minimální požadavky jsou 50 členů a 100 USD. Takto stanovené příspěvky není možné hradit z dosavadní částky členského příspěvku 100 Kč. Na zasedání výboru ČPS dne 4. 12. 2003 proto bylo rozhodnuto o zvýšení ročního příspěvku na 200 Kč, počínaje rokem 2004. K tomuto účelu byla v prvních měsících roku 2004 provedena revize členství, která měla za cíl ukončit členství těm člnům, kteří o členství nadále zájem nemají, neplatí členské příspěvky apod.