Zákonné normy • Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí byla postoupena do připomínkového řízení. Návrh vyhlášky a stanovisko ČPS k ní najdete v přílohách:

  - Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

  - Stanovisko ČPS k návrhu vyhlášky - eroze

  - Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky ze 4. 9. 2017


 • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednává nové návrhy k nedávno schválenému zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu. Jedná se o výjimky pro stavby pro bydlení a o okruh výjimek z platby odvodů. K tomuto jsme zaslali ministrům životního prostředí a zemědělství, a dále předsedům výborů PS následující nesouhlasné stanovisko:
  Dokument ke stažení zde.


 • Od listopadu r. 2014 byl v Poslanecké sněmovně a v Senátu projednáván zákon na ochranu zemědělského půdního fondu. Jak k vládnímu návrhu projednávanému v Poslanecké sněmovně, tak k verzi vrácené Senátem jsme předložili ministrům životního prostředí a zemědělství a poslancům přiložená stanoviska. Verzi vrácenou senátem nepřijala Poslanecká sněmovna a schválila původní vládní návrh schválený Poslaneckou sněmovnou s pozměňujícími návrhy. Zákon 24. 2. 2015 podepsal prezident ČR.
                                                         - ČPS k zákonu vrácenému PS Senátem
                                                         - Stanovisko ČPS k zákonu o ochraně ZPF
 •                                                            - Nový zákon o ochraně ZPF

 • Evropská komise v roce 2014 oznámila odstranění návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES z agendy a úředního věstníku EU. Evropské i národní pedologické společnosti vydaly petici a ČPS oslovila ministra zemědělství ohledně zařazení této problematiky na jednání ministrů zemědělství Visegrádské skupiny.
                                                         - Dopis ministrovi zemědělství - ochrana půdy
                                                         - Petice na ochranu půdy v EU