1. konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca, 2007

1. konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca s mezinárodní účastí se konala v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 20.-23. srpna 2007 s tématem Půda v moderní informační společnosti. Kromě odborného programu byli v rámci konference oceněni pracovníci, kteří se zasloužili o Komplexní průzkum zemědělských půd a rozvoj pedologie v českých zemích a na Slovensku.

Sborník příspěvků je ke stažení zde, sborník abstraktů zde.

Fotografie z akce je možné stáhnout na adrese: http://www.pedologia.sk/sps_aktuality.htm a zde (autor Luboš Borůvka).