Mezinárodní konference České pedologické společnosti 2001

Ve dnech 16. až 20. září 2001 se konala Praze Mezinárodní konference České pedologické společnosti současně se Společným zasedáním České pedologické společnosti a Americké pedologické společnosti s obecným tématem "Pedologie: minulost, současnost a budoucnost". Informace o této akci byly podány v Informačním listu č.16 Odboru vodního hospodářství ČAZV, Odboru pedologie ČAZV, Českého výboru ICID a České pedologické společnosti, a rovněž v časopise Rostlinná výroba. Do statistiky účasti na této konferenci můžete nahlédnout zde. Tamtéž je k dispozici ke stažení sborník abstraktů příspěvků. CD se Sborníkem plných textů je k dispozici na katedře pedologie a geologie ČZU Praha (viz kontakty).