Valné shromáždění České pedologické společnosti 2004

Dne 7.prosince 2004 se na MZLU v Brně konalo valné shromáždění České pedologické společnosti. Vlastnímu jednání předcházela velmi zajímavá přednáška doc. ing. Hany Šantrůčkové, CSc., z Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma: Sibiřské půdy očima mikrobiologa.

Valné shromáždění vzalo na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření v uplynulém období a schválilo plán práce na období následující.

Toto shromáždění také schválilo udělení čestného členství ČPS Ing. Elišce Podlešákové, CSc., a Prof. Ing. Juraji Hraškovi, DrSc.

Celý text usnesení najdete zde.