III.konference České pedologické společnosti, Nové Hrady, září 2005

III.konference České pedologické společnosti se uskutečnila 1. a 2. září 2005 v Konferenčním centru v Nových Hradech s organizační spoluprací kateder Obecné produkce rostlinné a Pozemkových úprav Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma „Ochrana a využití půdy v podhorských oblastech“.

Jednání konference se zaměřilo na čtyři okruhy:
1) Půdy hydromorfní a rašelinné
2) Produkční a mimoprodukční funkce půdy
3) Půdy se speciálním režimem hospodaření
4) Lesní půdy

Druhý den proběhla exkurze, jejíž hlavní náplní byla prohlídka kopaných půdních sond, dále návštěva poutního místa na Hojné Vodě a tvrze v Žumberku. Závěr exkurze tvořila prohlídka pivovaru Regent v Třeboni.

Fotografie z akce zde.

Podrobnější informace o akci najdete zde.