Pedologické dny 2004

Česká pedologická společnost, Odbor pedologie při ČAZV, Katedra pedologie a geologie České zemědělské univerzity v Praze, Geologický ústav AV ČR a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy ve spolupráci se Správou CHKO Český kras uspořádaly ve dnech 20. a 21. září 2004 v hotelu Roztoky v Roztokách u Křivoklátu celostátní konferenci Pedologické dny 2004, tentokrát na téma „Pedodiverzita“.

Konferenci navštívilo více než 100 účastníků z ČR a ze Slovenska. Jako obvykle i v tomto roce byl první den věnován odbornému jednání následovanému společenským večerem, druhý den proběhla exkurse, tentokrát na půdy Českého krasu.

Všechny příspěvky přednesené formou vyzvaných přednášek, referátů a posterů budou publikovány formou tištěného sborníku, který obdrží všichni účastníci.

Elektronická verze sborníku je ke stažení zde.

Podrobnosti o exkursi s fotografiemi jsou zde.

Fotografie ze společenského večera zde (autor Hýbler) a zde (autor Vlček).