16. Pedologické dny 2013, 4.-6.9.2013, Milovy


Fotografie z akce (autor Milan SÁŇKA)

16. pedologické dny na Milovech byly tematicky zaměřeny na změny půdních vlastností v čase. Kromě toho, že byly 16 v pořadí, uskutečnily se právě 16 let po té, co se ve stejném místě, v hotelu Devět Skal, konala první celostátní konference České pedologické společnosti, s tématem "Půdní systémy a antropická činnost". Pamětníci jistě vzpomínají na zahájení konference tehdejším ministrem zemědělství Josefem Luxem. Ze stejného místa pronesl úvodní řeč 16 pedologických dnů náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař. Velmi fundovaně v ní pojmenoval současné problémy ochrany půdy v ČR, zejména v souvislosti s plošnou ochranou půdy, vývojem legislativy, ale i s degradací půdy.
V zahajovací řeči předsedy ČPS Josefa Kozáka byla uctěna památka zesnulých kolegů, prof. Němečka a doc. Vally.
Následné dvoudenní jednání v sekcích pro zemědělské půdy (moderoval Radim Vácha), lesní půdy (moderoval Alois Prax) a antropogenní půdy (moderovala Jarka Sobocká), sledovalo 122 účastníků, z nichž přibližně třetina přijela ze Slovenska. Velké množství příspěvků (cca 70) bylo presentováno ve formě posterů. Z firem se presentovaly praktickými ukázkami Laboratoř Morava s.r.o. a Ekotechnika s.r.o.
Třetí den, (po tradičním společenském večeru s hudbou), proběhla za nádherného počasí terénní exkurze. Její odbornou náplní byly tři pedologické sondy v okolí březovského vodovodu a dále velmi zajímavá exkurze do historických i nových prostor vlastního vodovodu. Terénní exkurze byla zakončena obědem a prohlídkou na hradě Svojanov. Kolegové z organizačního výboru, kteří měli na starosti zajištění exkurze, Přemek Fiala, Jirka Jandák a Jarda Záhora, odvedli perfektní práci. Velký dík za obětavou práci patří též ostatním členům organizačního i vědeckého výboru z Mendlovy university, Masarykovy university, University Palackého, České zemědělské university, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
Pro účastníky, kteří absolvovali i předchozí akci "Letní škola ochrany půdy" to byl náročný, ale snad i příjemně a účelně strávený týden v pěkném prostředí Českomoravské vrchoviny. Můžeme se těšit na příští pedologické dny, které budou organizovat kolegové ze Slovenska, podle předběžného oznámení v okolí Skalice.

Za organizační výbor

Milan Sáňka