Pedologické dny 2004 - Exkurse

Exkurse pedologických dnů 2004 směřovala do oblasti Českého krasu. Viděli jsme čtyři půdní profily vybrané a popsané RNDr. Annou Žigovou, CSc., a navštívili jsme Koněpruské jeskyně.

Další fotografie z míst exkurse a z jejího průběhu jsou zde (autor Sáňka), zde (autor Hýbler) a zde (autor Borůvka).


Profil č. 1: Lokalita Záhrabská
Půdotvorný substrát: diabas
Stratigrafie profilu: Ah-Abv-Bv-BvC-Crk
Zařazení: Kambizem vyluhovaná (KAj)


Profil č. 2: Paní hora
Půdotvorný substrát: spraš
Stratigrafie profilu: Ah-AEl-El-EBt-Bt-BtC-Ck
Zařazení: Luvizem modální (LUm)
(v diskusi se objevilo označení hnědozem luvická,
HNl, zrnitostní analýzy ale nebyly k dispozici)


Profil č. 3: Tetín
Půdotvorný substrát: pěnovec
Stratigrafie profilu: Ah-ACk-Ck
Zařazení: Rendzina modální (RZm)


Profil č. 4: Újezdce
Půdotvorný substrát: vápenec
Stratigrafie profilu: Ah-Ev-Brt-BC-Crk
Zařazení: Kambizem rubifikovaná, luvická (KAjv'),
odpovídá půdě terra fusca luvická