2. konference Slovenské a České pedologické společnosti, Rožňava 2010


Ve dnech 29. 9. až 1. 10. 2010 se v Kongresovém centru na Radnici v Rožňavě na Slovensku uskutečnila 2. konference Slovenské a České pedologické společnosti, kterou pořádala Societas pedologica Slovana, Česká pedologická společnost a Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava. Tématem konference byly Nové trendy v diagnostice, klasifikaci a mapování půd. V dvoudenním jednání konference bylo předneseno více než 30 referátů rozdělených do tří okruhů: Nové trendy hodnocení půdních vlastností a procesů ve vztahu k diagnostice půd, Inovační přístupy v kategorizaci a klasifikaci půd a Nejnovější trendy terénního průzkumu a mapování půd. Další příspěvky byly představeny formou více než 50 posterů. Třetí den proběhla dobře připravená exkurze do oblasti Slovenského krasu a přilehlé části Rimavské kotliny, kde se nacházejí zajímavé půdy vzniklé jako výsledek staré pedogeneze a zvětrávání karbonátových hornin (půdotvorné substráty typu terrae-calcis), cyklů eroze a akumulace čerstvého materiálu během ledových a meziledových dob, geomorfologického vývoje území i vlivu člověka. Z hlediska pedologické klasifikace se ale jedná o půdy poměrně problematické, takže o diskusi nad profily nebyla nouze, přestože počasí příliš nepřálo.

Lze shrnout, že pořadatelé připravili zajímavou akci jak z hlediska odborného, tak z hlediska společenského programu, a patří jim za to poděkování.

Fotografie z konference lze najít zde (autor Luboš Borůvka) a zde.

Příspěvky z konferenci budou v nejbližší době publikovány formou monografie.