Půdoznalství za časů Prof. Václava Nováka a dnes

Česká pedologická společnost, Ústav půdoznalství a mikrobiologie AF MZLU v Brně a Ústav krajinné ekologie AF MZLU v Brně uspořádaly pod záštitou rektora Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Prof. Ing. Stanislava Procházky, DrSc., dne 6. března 2003 na MZLU v Brně seminář na téma Půdoznalství za časů Prof. Václava Nováka a dnes, při příležitosti 115. výročí jeho narození.

Na semináři promluvili o historii i současnosti různých oborů vědy o půdě Doc. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Prof. Ing. Alois Prax, CSc., Doc. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Prof. RNDr. Marta Tesařová, CSc, Ing. Eduard Pokorný, Ph.D., a další hosté.

V závěru semináře byla věnována pietní vzpomínka Prof. Václavu Novákovi a byla položena kytice u jeho pamětní desky v arboretu MZLU.