Pedologické dny 2002

Česká pedologická společnost, Odbor pedologie při ČAZV, Katedra pedologie a geologie ČZU a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádaly ve dnech 14. a 15. října 2002 v kongresovém sále nově otevřeného Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze celostátní seminář Pedologické dny 2002 , tentokrát na téma „Degradace půdy“, a to v souvislosti se Světovým dnem boje proti desertifikaci 17. června, který byl v letošním roce věnován právě degradaci půdy. Seminář navštívilo více než 100 účastníků z ČR, 8 účastníků ze Slovenska a z Rakouska přijel profesor Othmar Nestroy. Jako obvykle byl první den věnován odbornému jednání následovanému valným shromážděním České pedologické společnosti a společenským večerem, druhý den následovala exkurse do oblasti Ralska a do s.p. Diamo.


V rámci odborného jednání zazněla vyzvaná přednáška pro každý z následujících tématických okruhů:

- Vývoj půdního fondu (V. Marek, MŽP)
- Eroze půdy (M. Janeček, M. Dumbrovský, VÚMOP)
- Jiné formy degradace půdy (P. Novák, VÚMOP Praha, M. Valla, ČZU Praha)
- Acidifikace půdy (J. Kulhavý, MZLU Brno)
- Kontaminace půdy (L. Borůvka, ČZU Praha)
- Remediace půd (R. Vácha, VÚMOP Praha)
- Využití informačních systémů v hodnocení degradace půdy (J. Kozák, ČZU Praha)

Navíc zazněla přednáška Prof. O. Nestroye na téma „ Present and future situation of the soil fund and nutrition - some case studies“. Dalších 42 příspěvků bylo prezentováno formou posterů. Všechny příspěvky budou publikovány formou tištěného sborníku, který obdrží všichni účastníci. Elektronická verze sborníku je k dispozici zde.