Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • Nakladatelství Academia vydalo knihu Živá půda. Kniha je v českém prostředí unikátní publikace shrnující informace o půdě z oborů půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd. Podílel se na ní rozsáhlý kolektiv autorů pod vedením prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc., z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR.


 • Vyšel nový informační zpravodaj "IUSS Alert 173", který najdete na stránkách zde.


 • Česká pedologická společnost a Societas pedologica slovaca připravují na květen 2020 odbornou exkurzi na Podkarpatskou Rus. Předběžný program zde, přihlášení je možné na stránkách zde.


 • Česká pedologické společnost byla požádána Masarykovou demokratickou akademií o sérii přednášek o půdě, které mají proběhnout v roce 2020. Anotace přednášek zde.


 • 5. prosince si budeme připomínat Světový den půdy. Připomenutí této akce můžete najít i v dopise prezidentky IUSS zde.


 • V České republice pořádá k tomuto dni konferenci Přírodovědecká fakulta UK ve spolupráci s ČPS a dalšími organizacemi. Informace o akci zde. Všichni jste srdečně zváni.


 • Dne 22. 10. 2019 zemřel ve věku 86 let jeden z nejvýznamnějších slovenských pedologů, člen Societas pedologica slovaca a zároveň čestný člen ČPS doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. Vzpomínáme.


 • Ve dnech 11. - 13. 9. 2019 proběhlo tradiční setkání pedologů - Pedologické dny 2019. Tentokrát byla tato zdařilá akce s pomocí Jihočeské univerzity v prostředí nádherné Šumavy, a to v Srní. Sborník z akce - zde, průvodce exkurzí v češtině (zde) a angličtině (zde), fotky z konference zde. V rámci pedologických dnů se sešly výbory České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca. Zápis zde.


 • Byla vydána česká verze Světové referenční báze pro půdní zdroje 2014 (klasifikace WRB). Autoři překladu: Ing. Vítězslav Vlček Ph.D., doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc., Dr. Ing. Vítězslav Hybler (všichni Mendelova univerzita v Brně) a doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze). Ke stažení - zde.


 • Koncem roku 2018 vyšla kniha Nauka o půdě autorů Klement Rejšek a Radim Vácha. V této knize jsme uvedeni jako oponenti, i když jsme už oponentský posudek nemohli vypracovat, neboť profesor Rejšek v průběhu zpracování knihy zemřel. Napsali jsme tedy krátkou předmluvu, v níž uvádíme, že texty prof. Rejška budou publikovány ve verzi, do níž již nebylo možné zasahovat. Vydavatel bohužel tuto krátkou předmluvu v knize neuveřejnil, proto ji uvádíme zde. Bořivoj Šarapatka a Luboš Borůvka


 • Ke výročí založení společného státu byla vydána kniha 100 let společné historie české a slovenské pedologie - z d e


 • ČPS má svůj roll-up, který je uložen na pracovišti půdoznalství MENDELU v Brně. Budete-li pořádat nějakou odbornou akci, propagujte ČPS i s pomocí tohoto materiálu.
 • Kontakt pro zapůjčení - Ing. J. Jandák (545133061), doc. L. Pospíšilová (545133059).

  Náhled: zde.


 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2022