Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • Dickinson State University (USA) provádí genderový průzkum v rámci pedologických společností. Za ČPS jsme jim předali následující data – počet žen 48, počet mužů 87. Celosvětové výsledky nám budou po zpracování zaslány.


 • IUSS vyhlásila soutěž na návrh brožury pro děti od 6 do 11 let týkající se biodiverzity v půdě s názvem "Keep soil alive, protect soil biodiversity". Termín podání přihlášky je do 10. listopadu 2020, detailnější informace jsou zde:

 •         - Booklet         - IUSS GSP contest        - Registration


 • Zemřel RNDr. Vojen Ložek, DrSc., čestný člen ČPS (foto, parte)
  Dr. Ložek pracoval v Ústředním ústavu geologickém, později v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i. Studoval vývoj měkkýšů a jejich datování v kvartéru, z řady jeho knih je možné vzpomenout Zrcadlo minulosti: česká a slovenská krajina v kvartéru či Přírodu ve čtvrtohorách. Zpracoval mapy minerální síly hornin v měřítku 1:200000, jež se zároveň staly pokladem pro kategorizaci půdotvorných substrátů užívanou i v současných klasifikačních a bonitačních systémech.


 • V letošním roce proběhne volba prezidenta IUSS. Kandidáty jsou: Victor Okechukwu Chude z Nigérie a Edoardo Antonio Costantino Costantini z Itálie. Prezentace obou kandidátů jsou na https://www.iuss.org/about-the-iuss/iuss-presidential-election/. Vaši volbu prosím proveďte do konce srpna na https://forms.gle/VSXh2KbvnXgH7VeZ7.
  Volby se zúčastnilo 32 členů ČPS, Edoardo Antonio Costantino Costantini získal 27 hlasů. Jméno tohoto kandidáta bude oznámeno sekretariátu IUSS.


 • Koncem června 2020 zemřel ve věku 94 let významný slovenský půdoznalec a pedochemik Prof. Ing. Konštantín Holobradý, CSc. Jeho profesní životopis můžete najít na stránkách https://www.pedologia.sk/node/463. Čest jeho památce.


 • Evropská konference EUROSOIL 2020, plánovaná na srpen 2020, byla z důvodu koronaviru přesunuta na termín 23. -27. srpna 2021. Informace jsou na stránkách https://eurosoil2020.com/.


 • Pedologické dny 2020 s názvem Monitoring a detailní výzkum půdních vlastností jako účinný nástroj managementu a ochrany půd, které se měly uskutečnit od 16. do 18. 9. v krásném prostředí oravského Zuberce, jsou přesunuty na září roku 2021. Uskuteční se ve stejné lokalitě, o detailech budete informováni.


 • ISTRO konference na téma Trends and challenges in soil-crop management, jejíž spoluorganizátorem je ČPS se měla uskutečnit 8. - 10. 9. 2020 v Brně. Náhradní termín konference bude až v září roku 2022 (ISTRO konference v roce 2021 bude v Dublinu).


 • Česká pedologická společnost a Societas pedologica slovaca připravují na květen 2020 odbornou exkurzi na Podkarpatskou Rus. Předběžný program zde. Akce byla po konzultaci výborů pedologických společností z důvodů stavu nouze v souvislosti s šířením koronaviru zrušena, resp. jednáme o jejím uskutečnění v roce 2021.


 • V uplynulých dvou letech byly vydány následující knihy s pedologickou problematikou:
          - Šimek, M. a kol. – Živá půda
          - Česká verze Světové referenční báze pro půdní zdroje 2014 (klasifikace WRB).
            Autoři překladu: Vlček, V., Pospíšilová, L., Hybler, V., Penížek, V. Ke stažení - zde.
          - Rejšek, K., Vácha, R. – Nauka o půdě
          - Sobocká, J., Šarapatka, B. a kol. - 100 let společné historie české a slovenské
            pedologie
  - zde.


 • Vyšel nový informační zpravodaj "IUSS Alert 173", který najdete na stránkách zde.


 • Česká pedologické společnost byla požádána Masarykovou demokratickou akademií o sérii přednášek o půdě, které mají proběhnout v roce 2020. Anotace přednášek zde.


 • ČPS má svůj roll-up, který je uložen na pracovišti půdoznalství MENDELU v Brně. Budete-li pořádat nějakou odbornou akci, propagujte ČPS i s pomocí tohoto materiálu.
 • Kontakt pro zapůjčení - Ing. J. Jandák (545133061), doc. L. Pospíšilová (545133059).

  Náhled: zde.


 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2022