Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • Ve dnech 11. - 13. 9. 2019 proběhlo tradiční setkání pedologů - Pedologické dny 2019. Tentokrát byla tato zdařilá akce s pomocí Jihočeské univerzity v prostředí nádherné Šumavy, a to v Srní. Sborník z akce - zde, průvodce exkurzí v češtině (zde) a angličtině (zde), fotky z konference zde. V rámci pedologických dnů se sešly výbory České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca. Zápis zde.

 • V prvním dubnovém dni nás navždy opustila čestná členka naší společnosti, zakladatelka mikromorfologického výzkumu půd a specialistka na fosilní půdy Prof. RNDr. Libuše Smolíková, DrSc. ( parte ). Vzpomínáme.

 • Srbská pedologická společnost pořádá v červnu sympózium Soil as a Basic Natural Asset - Vulnerability and Threats. Bližší podrobnosti o akci zde:
 •                 - II Invitation

                  - ABSTRACT

                  - SUBMISSION


 • Prof. Carmelo Dazzi, prezident ESSC, poslal informaci o grantu pro dva mladé výzkumné pracovníky (do 35 let). Těmto výzkumníkům ESSC (European Society for Soil Conservation) finančně podpoří účast na kongresu Soil´s Contribution for People: From Food to Life supporting Services, který se bude konat 26. - 28. 9. 2019 v Tiraně. Informace jsou na www.9ESSC.UBT.EDU.AL, a dále - zde.

 • Ve dnech 13. - 14. 2. se v polském Lublinu konalo Mezinárodní sympózium půdní fyziky. Česká pedologická společnost byla spoluorganizátorem této akce. Sborník abstraktů - zde.


 • Byla vydána česká verze Světové referenční báze pro půdní zdroje 2014 (klasifikace WRB). Autoři překladu: Ing. Vítězslav Vlček Ph.D., doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc., Dr. Ing. Vítězslav Hybler (všichni Mendelova univerzita v Brně) a doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze). Ke stažení - zde.


 • Koncem roku 2018 vyšla kniha Nauka o půdě autorů Klement Rejšek a Radim Vácha. V této knize jsme uvedeni jako oponenti, i když jsme už oponentský posudek nemohli vypracovat, neboť profesor Rejšek v průběhu zpracování knihy zemřel. Napsali jsme tedy krátkou předmluvu, v níž uvádíme, že texty prof. Rejška budou publikovány ve verzi, do níž již nebylo možné zasahovat. Vydavatel bohužel tuto krátkou předmluvu v knize neuveřejnil, proto ji uvádíme zde. Bořivoj Šarapatka a Luboš Borůvka


 • Ke výročí založení společného státu byla vydána kniha 100 let společné historie české a slovenské pedologie - z d e


 • ČPS má svůj roll-up, který je uložen na pracovišti půdoznalství MENDELU v Brně. Budete-li pořádat nějakou odbornou akci, propagujte ČPS i s pomocí tohoto materiálu.
 • Kontakt pro zapůjčení - Ing. J. Jandák (545133061), doc. L. Pospíšilová (545133059).

  Náhled: zde.


 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2020