Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • Česká pedologická společnost a Societas pedologica slovaca připravují na květen 2020 odbornou exkurzi na Podkarpatskou Rus. Předběžný program zde. Akce byla po konzultaci výborů pedologických společností z důvodů stavu nouze v souvislosti s šířením koronaviru zrušena, resp. jednáme o jejím uskutečnění v roce 2021.


 • Česká pedologická společnost je spoluorganizátorem ISTRO konference Trends and challenges in soil-crop management, která se uskuteční 8. - 10. 9. 2020 v Brně. Bližší podrobnosti zde.


 • Pedologické dny 2020 s názvem Monitoring a detailní výzkum půdních vlastností jako účinný nástroj managementu a ochrany půd se uskuteční od 16. do 18. 9. v krásném prostředí oravského Zuberce v penzionu Pribiskô.
  Informace a registrace jsou na stránce https://www.pedologia.sk/pdd2020/index.html.


 • V uplynulých dvou letech byly vydány následující knihy s pedologickou problematikou:
          - Šimek, M. a kol. – Živá půda
          - Česká verze Světové referenční báze pro půdní zdroje 2014 (klasifikace WRB).
            Autoři překladu: Vlček, V., Pospíšilová, L., Hybler, V., Penížek, V. Ke stažení - zde.
          - Rejšek, K., Vácha, R. – Nauka o půdě
          - Sobocká, J., Šarapatka, B. a kol. - 100 let společné historie české a slovenské
            pedologie
  - zde.


 • Vyšel nový informační zpravodaj "IUSS Alert 173", který najdete na stránkách zde.


 • Česká pedologické společnost byla požádána Masarykovou demokratickou akademií o sérii přednášek o půdě, které mají proběhnout v roce 2020. Anotace přednášek zde.


 • ČPS má svůj roll-up, který je uložen na pracovišti půdoznalství MENDELU v Brně. Budete-li pořádat nějakou odbornou akci, propagujte ČPS i s pomocí tohoto materiálu.
 • Kontakt pro zapůjčení - Ing. J. Jandák (545133061), doc. L. Pospíšilová (545133059).

  Náhled: zde.


 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2022