Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • V prosinci 2021 byly uzavřeny volby do komisí IUSS. Výsledky voleb navržených kandidátů za ČPS zde.


 • 5. prosince si opět po roce připomeneme Světový den půdy, letos s výzvou Zastavme zasolování půdy, zvyšme produktivitu půdy. I když v České republice není zasolování půd klíčovým problémem, je na globální úrovni vážnou hrozbou pro zemědělskou produkci a potravinovou bezpečnost, a to zejména v aridních oblastech světa. Bližší podrobnosti jsou na https://www.un.org/en/observances/world-soil-day/, https://www.fao.org/world-soil-day/en/, leták zde.


 • Evropská komise publikovala v listopadu 2021 EU Soil Strategy for 2030. Text této strategie najdete zde. ČPS připravila pro jednání ministrů ŽP EU reakci zde.


 • Mezinárodní společnosti IUSS a WASWAC připravily dokument Protecting the Soil is Protecting the Climate, kterým oslovují světové organizace. Tuto iniciativu můžete podpořit, bližší podrobnosti jsou v přiložených materiálech:
                  - dopis prezidentky IUSS
                  - WASWAC - IUSS POSITION PAPER


 • Pedologické dny v roce 2021 byly plánovány na Slovensku. Z důvodu nejasné epidemiologické situace v době příprav a nutnosti platit zálohu v hotelu byla akce pro tento rok zrušena. Začínáme tedy diskutovat o místu konání pro rok 2022.


 • IUSS vyhlásilo nominace do komisí IUSS. Seznam těchto komisí je na stránkách https://www.iuss.org/…ns/ a na https://www.iuss.org/…ns/. Informace o nominacích jsou zde. Návrhy je možné sdělit do 20. 4. na adresu: milan.sanka@recetox.cz.


 • V rámci připomínkového řízení k vyhlášce o ochraně zemědělské půdy před erozí jsme podali na Ministerstvo životního prostředí stanovisko ČPS - zde.


 • V současné době je na evropské úrovni projednáván materiál Roadmap towards the new Soil Thematic Strategy ( zde ). Tato iniciativa s názvem New Soil Strategy - healthy soil for a healthy life si klade za cíl posílení ochrany půdy v Evropě. K tomuto materiálu jsme podali za ČPS stanovisko ( zde ).


 • V letošním roce proběhla volba prezidenta IUSS, a to od návrhů v březnu až po vyhlášení výsledků volby v říjnu. Volba proběhla mezi dvěma kandidáty - Victor Okechukwu Chude z Nigérie a Edoardo Antonio Costantino Costantini z Itálie. Jejich CV a prezentace jste měli k dispozici. Kandidát ČPS po naší interní volbě byl Edoardo Antonio Costantino Costantini. Následně proběhla volba na půdě IUSS s následujícím výsledkem: Z 61 platných hlasů získal 10 hlasů Victor Okechukwu Chude a 51 hlasů Edoardo Antonio Costantino Costantini (včetně hlasu ČPS).
  Novým prezidentem IUSS se stal Edoardo Antonio Costantino Costantini, kterému blahopřejeme (dopis zde).


 • Prohlášení k zahájení příprav plavebního koridoru Dunaj – Odra – Labe
  Vláda dne 5. 10. 2020 schválila první přípravy kanálu D – O – L u hranic s Polskem, kdy toto usnesení dává zelenou budování první etapy mezi Ostravou a polskými hranicemi, která by měla stát zhruba 15 miliard korun, a další desítky miliard pak bude stát polská část do Koźle. K tomuto usnesení vydaly odborné společnosti a akademická pracoviště prohlášení ( zde ), na němž se podílela i Česká pedologická společnost.


 • V uplynulých dvou letech byly vydány následující knihy s pedologickou problematikou:
          - Šimek, M. a kol. – Živá půda
          - Česká verze Světové referenční báze pro půdní zdroje 2014 (klasifikace WRB).
            Autoři překladu: Vlček, V., Pospíšilová, L., Hybler, V., Penížek, V. Ke stažení - zde.
          - Rejšek, K., Vácha, R. – Nauka o půdě
          - Sobocká, J., Šarapatka, B. a kol. - 100 let společné historie české a slovenské
            pedologie
  - zde.


 • ČPS má svůj roll-up, který je uložen na pracovišti půdoznalství MENDELU v Brně. Budete-li pořádat nějakou odbornou akci, propagujte ČPS i s pomocí tohoto materiálu.
 • Kontakt pro zapůjčení - Ing. J. Jandák (545133061), doc. L. Pospíšilová (545133059).

  Náhled: zde.


 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2023